La limita Legii? Consilierii locali au votat un proiect care nu respectă Hotărârea de Guvern nr. 907/2016

 

 

Hotărârea nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prevede la Art.7 ca studiul de fezabilitate să conțină cel puțin două variante de execuție.

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiectantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare și, după caz, în studiul de prefezabilitate, analizează, fundamentează și propune minimum două scenarii/opțiuni tehnico-economice, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții”, scrie în Art.7 din HG nr. 907/2016.

Atât proiectantul, primarul Marian Dragomir și vicele Alexandru Jantea, au susținut faptul că în acest caz, fiind vorba de elemente specifice persoanelor cu dizabilități, nu puteau să existe două variante de execuție. Dacă ne luăm după aceste afirmații, înseamnă că patronul firmei care realizează toate aceste materiale, destinate persoanelor cu dizabilități, este un om foarte bogat, el fiind singurul care poate asigura necesarul pentru astfel de intervenții.

Acum, dacă se putea, sau nu, să se realizeze un al doilea proiect, noi considerăm că DA. Evident cu păstrarea elementelor absolut necesare persoanelor cu dizabilități și modificarea materialelor, cu unele mai scumpe de exemplu, sau distrugerea totală a peroanelor actuale și construirea lor de la zero(în cazurile în care acestea există). Legea nu ne obligă să acceptăm cel mai scump proiect, dar ne obligă să avem minim două!

Liberalii, cei care au atras atenția asupra legalității, i-au cerut secretarului să spună dacă este sau nu legală forma de prezentare a SF-ului și DALI-ului. Ion Drăgan nu a putut să răspundă nici DA, nici NU. Acesta a lăsat să se înțeleagă faptul că proiectantul ar fi lămurit toate problemele legate de acest proiect.

Consilierii liberali s-au abținut la acest proiect.

 

 

 

 

16 stații de tramvai din Brăila vor fi modernizate!

 

Conform DALI-ului, elaborat de SC PEIESI SRL Iași, proiectul de modernizare cuprinde 16 stații de tramvai: 4 pe Calea Călărașilor și 12 pe B-dul Dorobanților.

Obiectivul de investiții denumit ”Amenajare stații de tramvai în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la serviciile de transport public de călători” se bucură de o finanțare de 145.000 lei, TVA inclus.

Principalele lucrări de intervenții constau în: montare parapet de protecție a călătorilor, montare copertină de ploaie, montare plăcuțe reflectorizante pe parapetul de protecție, montare marker solar și montare bandă pentru ghidarea persoanelor cu deficiențe de vedere.

Durata de realizare a obiectivului este de 2 luni, din care 2 săptămâni pentru servicii de proiectare și 6 săptămâni pentru execuție lucrări, conform DALI.