Rata șomajului în județul Brăila este peste media națională

 

 

La sfârșitul lunii februarie 2019, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila erau înregistrați 5359 șomeri (din care 2068 femei), rata șomajului fiind de 4,27 %, cu 0,80 puncte procentuale sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Rata șomajului în județul Brăila este peste media națională înregistrată la sfârșitul lunii februarie 2019, care a fost de 3,31%, mai mică cu 0,01 puncte procentuale decât cea din luna anterioară și cu 0,63 pp sub valoarea înregistrată la finele aceleiași luni a anului 2018.

Din totalul de 5359 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Brăila, 846 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 4513 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 4029 șomeri provin din mediul rural și 1330 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale (36,66 %) au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Brăila, urmat de cei cu studii primare (24,33 %) și cei fără studii (15,08 %), iar 10,77 % au absolvit școală profesională/arte și meserii. Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 10,34 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,82 %.