Programul pentru şcoli al României din perioada 2017-2023, se derulează în municipiul și județul Brăila

 

 

Furnizarea și distribuția de produse lactate se va derula începând cu data de 13.01.2020, conform Acordului cadru nr. 418 din 03.12.2019 privind furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de patru ore, în municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2019 – 2020, respectiv 2020 – 2021 și a Contractului subsecvent nr. 499 din data de 09.12.2019, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și S.C. Alpiline S.R.L. Brăila, lider al asocierii cu S.C. Dorna Lactate S.R.L. Dorna Candrenilor, Suceava și cu S.C. Agro Pan Star S.R.L. Sancraiu Covasna.

Pe parcursul unei săptămâni, unui elev/preșcolar i se acordă două porții de lapte și o porție produse lactate (iaurt), cu încadrare în bugetul stabilit în H.G. nr. 559/2019, privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023, pentru anul școlar 2019 – 2020.