Ce fac brăilenii care nu au posibilitatea de a printa declarația, care le permite să iasă din casă?

 

 

”Precizăm faptul că declarația pe propria răspundere poate fi completată integral olograf („de mână"), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.

Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografirea documentelor (declarație pe proprie răspundere și act de identitate) la momentul legitimării persoanei.

Modelul de declarație poate fi descărcat de pe site-ul web al Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne, precum și de pe site-urile celorlalte instituții cu atribuții în domeniu”, au transmis autoritățile.

 

Cum trebuie să arate declarația?

 

Declarație pe proprie răspundere,

Subsemnatul(a) _____________________________, fiul/fiica lui ____________ și al

___________, domiciliat(ă) în ________________, județul/sectorul ___________, strada,

________________________, număr___, bloc___, etaj__, apartament ___, având CNP

__________________, BI/CI seria ___, număr _________,

Locuind în fapt1

în localitatea________________, județul/sectorul ___________, strada,

________________________, număr ___, bloc___, etaj, __, apartament ___

 Cunoscând prevederile articolului 326, referitoare la falsul în declarații , precum și ale art.352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal, declar pe proprie răspundere faptul că mă deplasez în interes profesional/personal, între orele _____________, de la

____________________________________________________________________________,

până la ______________________________________________________________________,

pentru:

 deplasarea între domiciliu și locul de muncă, atunci când activitatea profesională

este esențială și nu poate fi organizată sub formă de lucru la distanță sau deplasarea în interes

profesional care nu poate fi amânată.

 consult medical de specialitate care nu poate fi amânat;

 deplasare pentru cumpărături de primă necesitate la unități comerciale din zona de

domiciliu;

 deplasare pentru asigurarea asistenței pentru persoane în vârstă, vulnerabile sau

pentru însoțirea copiilor;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, pentru desfășurarea de activități fizice individuale,

în aer liber, cu excluderea oricărei forme de activitate sportivă colectivă;

 deplasare scurtă, lângă domiciliu, legată de nevoile animalelor de companie

 deplasare pentru rezolvarea următoarei situații urgente:..................................

............................................................................................

Atât declar, susțin și semnez.

Data ___/____/_______ Semnătura,