Un prim pas către ”Piața de Pește”, la Brăila!

 

 

Consiliul Local a aprobat astăzi studiul de fezabilitate pentru proiectul ”Piața de Pește”, care urmează să fie implementat prin fonduri europene.

Valoarea totală a investiției este de 1.848.436,63 lei, cu TVA. CLM se angajează să realizeze acest proiect, cu o cofinanțare în sumă de 293.329,03 lei – sumă care reprezintă TVA aferentă cheltuielilor eligibile, și care se va rambursa integral de către MADR/DGP AMPOPAM, pe parcursul implementării proiectului.

Piața de Pește va fi construită pe un teren de 1478 mp, cu o hală de 453 mp și 31 de locuri de parcare. Piața va fi dotată cu:

  • spații acoperite, destinate expunerii, vânzării, depozitării și păstrării produselor obținute din pescuit
  • spații pentru păstrarea peștelui viu
  • spații pentru spălarea și sortarea produselor
  • spații pentru administrarea pieței
  • spații pentru serviciul de control al calității produselor
  • spații pentru depozitarea deșeurilor
  • grupuri sanitare

Prin acest proiect, administrația locală își dorește revitalizarea activității economice cu specific pescăresc și crearea unor noi locuri de muncă. În plus, brăilenii vor putea achiziționa produsele la prețuri rezonabile, ținând cont de faptul că operatorii economici vor fi scutiți de la plata chiriei.

Piața de Pește va fi amplasată în apropiere de Piața Halelor, între strada Piața Poporului și strada Vasile Cîrlova, cu acces auto din strada Mihai Bravu.