Apel de proiecte pe “Iluminat public” – Valoare maxima eligibila: 5 000 000 euro

Apel de proiecte pe “Iluminat public” – Valoare maxima eligibila: 5 000 000 euro

 • Axa prioritara 3 – ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investitii 3.1 – ”Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor”, Operatiunea C – Iluminat public

 

 

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea eficientei energetice. Prioritatea de investitie 3.1, Operatiunea C – iluminat public, va sprijini activitati/actiuni specifice realizarii de investitii pentru scaderea consumului de energie primara in iluminatul public.

Prin intermediul acestei operatiuni vor fi sprijinite actiuni/activitati specifice realizarii de investitii pentru cresterea eficientei energetice in iluminatul public, respectiv:

 • inlocuirea lampilor cu un consum ridicat de energie electrica cu iluminat prin utilizarea unor lampi cu eficienta energetica ridicata, durata mare de viata si asigurarea confortului corespunzator (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalatiilor electrice – stalpi, retele, etc.;
 • achizitionarea/instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public;
 • crearea/ extinderea/ reintregirea sistemului de iluminat public in localitatile urbane;
 • utilizarea surselor regenerabile de energie;
 • orice alte activitati care conduc la indeplinirea realizarii obiectivelor proiectului;
 • realizarea de strategii pentru eficienta energetica (ex. strategii de reducere a CO2) care au proiecte implementate prin POR 2014 – 2020.

Beneficiari – unitatilor administrativ teritoriale  (primarii)  din  mediul urban, respectiv orase si municipii, din Regiunea de Dezvoltare de Sud-Est.

 • Solicitantul poate depune mai multe cereri de finantare

In cadrul prioritatii de investitii 3.1 C- Iluminat public, prin proiectul propus la finantare se pot realiza exclusiv urmatoarele tipuri de iluminat (conform prevederile Legii 230/2006 cu modificarile si completarile ulterioare):

 • iluminat stradal-rutier – reprezinta iluminatul cailor de circulatie rutiera
 • iluminat stradal-pietonal – reprezinta iluminatul cailor de acces pietonal
 • iluminat ornamental – reprezinta iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, targurilor si altora asemenea.

Valoarea minima si maxima a cererii de finantare

 • Valoare minima eligibila: 100 000 euro
 • Valoare maxima eligibila: 5 000 000 euro

 

lensa.ro

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry