CJSU Brăila a vrut să interzică circulația spre și dinspre municipiul Galați! Guvernul nu este de acord cu această măsură!

Un proiect de hotărâre CJSU Brăila, prin care se dorea limitarea circulației între Brăila și Galați a fost respins de către guvernanți. Sursele noastre spun că prefectul Brăilei a fost cel care a cerut limitarea traficului între cele două județe.

Mai jos, redăm textul proiectului de hotărâre, care se pare că nu a fost acceptat la București:

”În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

Luând în considerare prevederile Dispoziției nr. 531/14.03.2020 a secretarului de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, privind stabilirea unor măsuri suplimentare în vederea prevenirii răspândirii infecției cu coronavirusul COVID-19;

În baza Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;

În temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 1 al Hotărârii nr. 10/17.03.2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila, care stabilește modul de adoptare a hotărârilor C.J.S.U. pe timpul stării de urgență;

Având în vedere evoluția rapidă a situației epidemiologice generate de infectarea cu virusul SARSCoV-2 înregistrată la nivelul județului Galați;

În baza Regulamentului – Cadru privind structura organizatorică, atribuţiile şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004,

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila HOTĂRĂŞTE :

Art. 1. Se interzice circulația spre și dinspre municipiul Galați, cu excepția deplasărilor în interes de serviciu sau profesional dovedit prin legitimație de serviciu sau adeverință de la angajator, a transportului de mărfuri, a persoanelor cu domiciliul în alt judet decât județul Brăila aflate în tranzit și a persoanelor care se deplasează la solicitarea unor entități publice, dovada făcându-se cu un document   emis de entitatea publică din care să reiasă necesitatea prezenței fizice a acestora.

Art. 2. Operatorii de transport persoane pe ruta Brăila – Galați și retur vor asigura ocuparea mijlocului de transport la 2/3 din capacitate și nu vor permite accesul pasagerilor fără protecția căilor respiratorii (măști sau alte mijloace de protecție a gurii și nasului).

Art. 3. Inspectoratul de Poliție Județean Brăila cu sprijinul celorlalte structuri implicate va lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 4. Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează conform prevederilor art. 9 raportat la art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. Această hotărâre intră în vigoare începând cu data de 08.04.2020, ora 24.00 și este valabilă până la încetarea stării de urgență.

Art. 6. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta hotărâre va fi comunicată instituţiilor implicate şi va fi postată pentru o perioadă de 30 de zile pe site-ul Instituţiei Prefectului – Județul Brăila, http://br.prefectura.mai.gov.ro”.

{os-gal-89}

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry