Portofoliul de proiecte al strategiei de dezvoltare a județului Brăila în perioada 2021-2027!

În portofoliul de proiecte al strategiei au fost incluse propuneri de intervenții aflate în diferite stadii de maturitate – proiecte aflate în diferite faze de pregătire (pre-fezabilitate, fezabilitate, expertiză tehnică, DALI, proiect tehnic, în implementare etc.), respectiv idei de proiecte aflate într-un stadiu incipient și care vor intra în etapa de pregătire propriu-zisă ulterior aprobării documentului strategic.

Fiecare promotor al proiectelor propuse le va implementa în funcție de sursele de finanțare disponibile. Propunerile de proiecte au fost obținute direct de la promotorii lor, discuții în cadrul grupurilor de lucru și a interviurilor pe bază de chestionar, fie indirect, fiind preluate din strategii și studii realizate anterior.

Dezvoltarea portofoliului județean de proiecte s-a realizat în strânsă colaborare cu toți actorii cheie de la nivelul județului Brăila, realizându-se o centralizare a tuturor proiectelor propuse sub formă de bază de date în format electronic, pentru a facilita actualizarea ei ulterioară.

Portofoliul județean de proiecte a fost structurat pe obiective specifice de dezvoltare. Până în luna aprilie 2021 au fost primite un număr de 787 proiecte, cu o valoare cumulată de 219.447.650.081,78 lei, cu excepția proiectelor care nu au prevăzut bugetul.

Situația centralizată a sumelor cumulate pe obiective specifice de dezvoltare ale strategiei este următoarea:

 Valoarea cumulată proiecte (lei)
Total proiecte219.447.650.081,78
OS1: Dezvoltarea inteligentă a județului Brăila prin susținerea cercetării-dezvoltării și inovării, digitalizării și creșterea competitivității economice și antreprenoriat2.094.345.414,90
OS2: Dezvoltarea durabilă a județului Brăila prin promovarea eficienței energetice, a tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a adaptării la schimbările climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor9.946.251.579,40
OS3: Dezvoltarea mobilității și a conectivității județului Brăila şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne205.843.326.366,79
OS4: Dezvoltarea resurselor umane prin creşterea calităţii învăţământului şi promovarea educaţiei pentru adulţi, creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii şi asigurarea incluziunii sociale69.924.770,34
OS5:Asigurarea unei dezvoltări integrate sociale, economice și de mediu la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității1.038.582.029,78
OS6: Dezvoltarea unei administraţii publice locale şi judeţene moderne și eficiente455.219.920,57

Din analiza repartizării bugetului pe obiective strategice se constată discrepanțe semnificative între domeniile strategice în ceea ce privește nevoia de finanțare.  Astfel, se observă că domeniul strategic 3 (Dezvoltarea mobilității și a conectivității județului Brăila şi asigurarea unei infrastructuri de utilităţi, educaţionale, de sănătate şi sociale moderne) însumează 94% din valoarea tuturor proiectelor din portofoliul județului Brăila, urmat de obiectivul strategic 2 cu 5% din valoarea totală a proiectelor propuse. 

Se observă o nevoie de dezvoltare în domenii cu grad mai mare de complexitate, obiectivul strategic 3 incluzând proiecte care vizează: îmbunătățirea conectivității județului la rețeaua TEN-T, îmbunătăţirea infrastructurii de utilități, educaționale, de sănătate și servicii sociale și dotarea acesteia.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry