Primăria Brăila NU a fost ”luată prin surprindere”! Utilajele sunt pe străzi iar stocurile, în prezent, asigură necesarul de material antiderapant!

Serviciul de salubrizare, care include și activitățile de curățare și transport zăpadă de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț este prestat de operatorii SC Brai-Cata SRL, SC Eco SA și SC Rer Ecologic Service SRL, în baza contractelor de delegare, în sectoarele de activitate în care desfășoară și activitatea de salubrizare menajeră și stradală.

În ceea ce privește deszăpezirea mecanică, bazele sunt situate în parcurile auto ale fiecărui operator de salubritate astfel:

◦ SC Brai-Cata SRL- Sos. Focșani nr. 121 D

◦ SC Eco SA – Sos. Focșani, km 5, Ferma 1 Mai Brăila –

◦ SC Rer Ecologic Service SRL – Sos. Baldovinești nr. 22- incinta Comcereal

Operatorii de salubrizare pun la dispoziție pentru deszapezire mecanică utilaje specifice după cum urmează:

◦ SC Brai-Cata SRL – 10 sărărițe, 26 tractoare cu lamă, 12 Buldoexcavatoare și 21 de utilaje pentru încărcat și transportat zăpada;

◦ SC Eco SA – 8 sărărițe, 34 tractoare cu lamă, 30 Buldoexcavatoare și 22 de utilaje pentru încărcat și transportat zăpada;

◦ SC Rer Ecologic Service SRL – 13 sărărițe, 11 tractoare cu lamă, 14 Buldoexcavatoare și 38 de utilaje pentru încărcat și transportat zăpada.

Utilajele de combatere a poleiului vor fi dotate cu semnale speciale luminoase de avertizare cu lumină galbenă, montate astfel încât să fie vizibile din toate direcțiile. Se va asigura infrastructura de comunicații pentru personal astfel încât să se poată acționa în timp util.

În ceea ce privește deszapezire manuală, operatorii de salubrizare asigură forța de muncă pentru efectuarea îndepărtării zăpezii depuse în straturi de pe căile publice, treceri pietoni, rampe acces, parcuri, zone de agrement, etc.

Resursele umane utilizate de cei trei operatori, pentru activitățile manuale specifice sezonului rece 2020-2021 sunt :

• SC Brai-Cata SRL – 30 de persoane

• SC Eco SA – 45 de persoane

• SC Rer Ecologic Service SRL – 40 de persoane

În ceea ce privește stocul de sare, la acesta data sunt disponibile aproximativ 3.000 de tone sare.

Pentru aplicarea măsurilor specifice sezonului rece 2020-2021 în cadrul SUPAGL Brăila, este organizat, la sediul din strada Mararesti nr. 39, Tel./Fax: 0239611682, E-mail: secretariat@supagl-primariabraila.ro, dispeceratul care monitorizează activitățile specifice care se derulează în perioada sezonului rece, respectiv:

• monitorizarea stării carosabilului arterelor de circulație, a podurilor, vadurilor din municipiu;

• urmărirea prognozei meteo în vederea înștiințării operatorilor de a lua măsurile necesare astfel încât intervenția utilajelor să se facă în timp util;

• monitorizarea utilajelor, respectarea traseelor stabilite în planul de acțiuni aprobat;

• transmite operatorilor și urmărește respectarea dispozițiilor date de către comandamentul de deszăpezire;

• înregistrează sesizările, constată și urmărește soluționarea acestora;

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry