Primăria Municipiului Brăila finanțează lucrările pentru acoperișul și exteriorul bisericii Sf. Mina

Biserica „Sfântul Mina“ din Brăila, ctitorie a familiei Nedelcu Chercea

Jurisdicția bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina din orașul Brăila se întinde asupra unei părți din cartierul „Nedelcu Chercea“, situat în zona de Vest a orașului Brăila.

Din punct de vedere administrativ–bisericesc credincioșii creștini ortodocși din satul Vatra Veche au aparținut la început de Parohia Islaz, astăzi cartierul „Brăilița“ al municipiului Brăila. Distanța dintre aceste două sate fiind cam mare și credincioșii din satul Vatra Veche fiind puși în imposibilitatea de a frecventa biserica pentru trebuințele lor religioase, s-a simțit nevoia înființării unei parohii proprii pentru credincioșii din acest sat.

Prima biserică a satului

Dorința arzătoare a creștinilor din Vatra Veche de a avea o biserică proprie a prins contur în anul 1918, în timpul primului Război Mondial, când Nedelcu Chercea, fiu al satului Vatra Veche și mare industriaș din Brăila cu mari posibilități financiare, a luat hotărârea de a veni în ajutorul consătenilor săi construindu-le un paraclis din paiantă pe cheltuiala sa proprie. Lucrarea a fost efectuată de meșterii satului, iar sfințirea paraclisului cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Nicolae“ s-a făcut cu mare pompă la data de 24 februarie 1919 de către Preasfințitul Părinte Dionisie al Buzăului, iar primul păstor al acestei parohii fiind vrednicul de pomenire preot Costache Gănescu.

Ctitorii și acte de filantropie creștină ale familiei Chercea

În anul 1919 marele industriaș și filantrop Nedelcu Chercea cu soția sa Ana, amândoi fii ai satului Vatra Veche, au început pe cont propriu o mare operă edilitară în acest sat, construind în decurs de noua ani (1919-1928) câteva edificii solide și grandioase ca: biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina și Sfântul Nicolae“, Școala de băieți și fete, Primăria și Dispensarul medical, edificii care își au utilitatea și împodobesc și astăzi acest cartier și care fac din ctitorii Nedelcu și Ana Chercea mari filantropi și mari făcători de bine ai satului lor natal.

O nouă biserică pentru nevoile credincioșilor

Opera aceasta de binefacere a fost inaugurată în anul 1919, când s-a pus piatra de temelie a unei biserici noi, în spatele vechiului paraclis, biserica de astăzi cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Mina“, frumoasă și solidă, a cărui construcție a fost terminata în anul 1927, tot sub păstorirea venerabilului preot Costache Gănescu .

Concomitent cu lucrările de construcție a bisericii, ctitorii Nedelcu și Ana Chercea au construit în anul 1922 și o clopotniță de zid, în forma unui turn cu patru laturi pe care a înzestrat-o cu două clopote: unul de 1000 kg, iar altul de 500 kg, ambele turnate în fabrica V.V. Rășcanu din București, în anul 1928, așa cum rezultă din inscripția de pe ele.

După ce ctitorii au înzestrat biserica cu toate odoarele și mobilierul necesar: strani, icoane, candele, cărți de ritual, odăjdii etc., biserica Sf. Mina a fost sfințită la data de 8 noiembrie 1928 de către Preasfințitul Episcop Ghenadie Niculescu al Buzăului și dată în folosință pentru nevoile credincioșilor.

Biserică în stil bizantin

Stilul arhitectonic în care a fost construită biserica este cel bizantin, romanizat, stilul obișnuit al bisericilor din această parte de țară și are forma de cruce cu o singură turlă. Este o clădire solidă și impunătoare cu pereții groși de cărămidă și beton cu acoperișul din țiglă în solzi și cu tâmplărie de stejar masiv, sculptat artistic. Toată tâmplăria a fost executată de maestrul tâmplar D. Penescu, iar sculptura de pe acestea de sculptorul T. Ciocan.

Pictura bisericii „Sfântul Mina“ a fost executată în stil bizantin, realist de către pictorul C. Cardaș din Tulcea, în anul mântuirii 1928.

Necropolă pentru ctitori

În interiorul bisericii, în partea dreapta a pronaosului, la demisol, se află cavoul fericiților ctitori Nedelcu și Ana Chercea, cu doua sicrie de marmură în care aceștia își dorm somnul de veci. Ușile de la intrarea cavoului sunt construite din lemn greu de stejar, iar treptele din marmura.

Catapeteasmă de mare valoare artistică

Catapeteasma bisericii, care este construită din lemn greu de stejar, pe care mâna priceputului sculptor T. Ciocan a sculptat-o cu dalta și a scos în relief fețe de îngeri înaripați, ciorchini de struguri cu frunze de viță și motive florale de o rară frumusețe și măiestrie. Așa după cum tot el a izbutit, ca pe ușile de la intrarea în naos să imprime cu dalta, în mod fidel și real, chipurile în bust ale ctitorilor purtând pe brațe biserica închinată Sfântului Mare Mucenic Mina.

Înfrumusețare și resfințire

După ample lucrări de restaurare și de înfrumusețare, biserica a fost resfințită la data de 8 iulie 1990 de către Preasfințitul Părinte Casian, pe atunci arhiereu vicar al Eparhiei Dunării de Jos, în prezența autorităților locale și a unei mari mulțimi de credincioși.

Astăzi, lăcașul de cult beneficiază de o mare atenție din partea autorităților locale care finanțează în continuare restaurarea bisericii, lucrările la acoperiș și la exterior. Totodată, Protoieria Brăila și Arhiepiscopia Dunării de Jos au modernizat și finalizat pictura la subsolul bisericii unde odihnesc soții Ana și Nedelcu Chercea.

Sursa: https://www.edj.ro/

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry