Spitalul Județean, Spitalul de Pneumoftiziologie, Facultatea de Inginerie și stațiunea Lacu Sărat, pregătite pentru a primi fonduri europene!

Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027 și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU).

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27 de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite politici/zone.

În cursul lunii octombrie 2020, proiectul de Ghid a intrat în faza de consultare cu principalele entități implicate în aplicarea sa, precum Autoritățile de Management, Autoritatea de Audit, Autoritatea pentru Certificare și Plată, Avocatul Poporului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Cea de-a doua etapă de consultări cu privire la Ghid presupune atât implicarea societății civile (ONG-uri, mediul de afaceri, mediul academic etc.) cât și a altor eventuali beneficiari ai finanțărilor din fonduri europene.

”Am discutat cu directorul Agenției pentru Dezoltare Regională S-E, dna. Luminița Mihailov, despre stadiul implementării proiectelor europene pe exercițiul financiar 2014 – 2020 și despre oportunitățile de finanțare pe noul exercițiu 2021-2027.

Vom depune proiecte pe toate axele de finanțare în care Consiliul Județean Brăila va fi eligibil (drumuri, clădiri, sănătate, mediu și turism). 

Suntem pregătiți cu documentații tehnice pentru DJ203R (Ulmu-Cireșu-Batogu-Lișcoteanca –Dropia), pentru Spitalul Județean și Spitalul de Pneumoftiziologie, pentru clădirea în care funcționeaza Facultatea de Inginerie și pentru dezvoltarea stațiunii Lacu-Sarat prin Asociația înființată între CJ Brăila, Primăria Brăila și Consiliul Local Chiscani.

Cu toții ne dorim să ne dezvoltăm, ca și comunitate, cât mai repede și este normal. Întotdeauna am considerat că accesul la fondurile europene reprezintă o șansă extrem de importanța oferită administrațiilor publice locale pentru a depăși problemele asociate nivelului redus al capitalului de care dispun și de a crea premise pentru dezvoltări viitoare”, a declarat președintele Consiliului Județean, Iulian Chiriac.

Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7 capitole de buget:

 • Piața unică, inovare și sectorul digital
 • Coeziune, reziliență și valori
 • Resurse naturale și mediu
 • Migrație și gestionarea frontierelor
 • Securitate și apărare
 • Vecinătate și întreaga lume
 • Administrația publică europeană

La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune 2021-2027.

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.

Cinci priorități investiționale

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% – 85% din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre:

 • O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
 • O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice
 • O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
 • O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate
 • O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry