VIDEO: Cum arată grădinița Luceafărul, reabilitată cu fonduri europene! 300 de copii îi vor trece pragul, din toamnă!

Primăria Municipiului Brăila a finalizat lucrările aferente contractului de finanțare nr. 3294 din data de 15.10.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud- Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul “Eficientizare energetică Grădinița cu program prelungit nr. 48 Luceafărul”, cod SMIS 116180.

Finanțarea proiectului a fost asigurată prin  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv  în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice.

Valoarea totală a proiectului a fost de 3.212.535,87 lei (aprox. 700.000 euro), din care fonduri europene 2.315.722,41 lei, contribuția de la bugetul de stat de 354.169,30 lei, contribuția beneficiarului de 542.644,16 lei, din care: 54.487,59 lei (2% din valoarea cheltuielilor eligibile)  și 488.156,57 din bugetul Primăriei Brăila pentru dotări necesare grădiniței dar care nu pot fi plătite din fonduri europene (parchet, uși, modernizare toalete, dotare bucătărie, etc).

Perioada de implementare a proiectului este de 66 luni, respectiv între data de 28.02.2017 și data de 31.07.2022, aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înaintea semnării Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Perioada de derulare a lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiție a fost de 12 luni, între 01.03.2021- 28.02.2022.

Lucrările au fost executate de către Asocierea S.C. Pitlobra S.R.L.- S.C. Climador Construct S.R.L., iar dirigenția de șantier a fost asigurată de S.C. Cipsim Proiect S.R.L.

Prin implementarea acestui proiect s-au realizat următoarele lucrări de eficientizare energetică a Grădiniței cu program prelungit nr. 48 Luceafărul ( imobil cu o suprafață construită de 950 mp. și suprafață desfășurată de 1.900 mp):

 •  îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirii (placarea cu polistiren expandat de 10 cm grosime a fațadelor, a subsolului, termoizolarea terasei și schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termopan alcătuit din 3 foi de geam și grile de aerisire);
 • refacerea hidroizolațiilor terasei și a sistemelor de scurgere ale clădirii pentru prevenirea infiltrațiilor de apă, precum și refacerea trotuarelor ce au și rol de protecție hidro a clădirii;
 • reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic pentru încălzire și a apei calde menajere, dotarea cu 5 aparate de aer condiționat;
 •  utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum -principala măsură de eficientizare energetică pe partea de încălzire o constituie montarea unei pompe de căldură aer-apă suplimentată cu 4 centrale termice murale în condensație cu o eficiență ridicată și consum redus de combustibil, sursa principală de energie pentru prepararea apei calde menajere în clădire, o reprezintă cele 2 panouri solare prevăzute cu un sistem de pompare – automatizare;
 • înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu LED, ce au o eficiență energetică ridicată și  o durată mare de viață ;
 • refacerea instalațiilor electrice și realizarea instalațiilor de curenți slabi pentru detecția și semnalizarea unui eventual incendiu, precum și dotarea cu instalații PSI ( 12 hidranți interiori, generator electric).

Prin realizarea acestor intervenții s-a obținut o eficiență energetică crescută a clădirii în care își desfășoară activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 48 „Luceafărul”, ce se va traduce în scăderea consumului anual de energie primară, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și realizarea unui imobil ce va oferi condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

 Deasemenea, s-au executat următoarele lucrări conexe:

 • au fost realizate zugrăveli interioare cu var lavabil pe pereții interiori și tavane, în zonele de intervenție;
 • a fost realizată o scară exterioară metalică pentru evacuare în caz de incendiu conform normativelor ISU;
 • s-a realizat un izolator lângă cabinetul medical.

Beneficiile aduse de intervențiile de creștere a performanței energetice asupa clădirii grădiniței sunt următoarele:

–  de natură economică pentru Primăria Municipiului Brăila, în calitate de proprietar al imobilului, cât și pentru Grădinița cu program prelungit nr.48 Luceafărul, în calitate de administrator al acestui imobil  sub aspectul reducerii costurilor aferente consumurilor pentru energia termică, electrică și a apei utilizate pentru buna funcționare a imobilului.

de ordin social prin crearea/ menținerea locurilor de muncă în construcții,  îmbunătățirea climatului de lucru pentru cadrele didactice și personalul auxiliar și îndepărtarea factorilor nocivi asupra sănătății copiilor.

indirecte către societate, respectiv, reducerea necesarului de investiții în crearea de noi capacități energetice.

Echipa de proiect:

 • Manager proiect- Emilia Moroianu
 • Asistent manager- Dragoș Marin
 • Responsabil monitorizare- Marius Mateescu
 • Responsabil financiar- Mariana Daniela Mihalache
 • Responsabil juridic- Marin Jercan
 • Responsabil tehnic- Marius Termegan
 • Responsabil achiziții publice- Florentina Anuța Robitu
 • Responsabil informare și publicitate- Luminița Șoptelea
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry