Dezvoltarea potențialului turistic din Balta Mică a Brăilei prin amenajarea a două trasee turistice pe apă

Dezvoltarea potențialului turistic din Balta Mică a Brăilei prin amenajarea a două trasee turistice pe apă

 

 

LANSAREA PROIECTULUI

„Dezvoltarea potențialului turistic din Balta Mică a Brăilei prin amenajarea a două trasee turistice pe apă”

Cod SMIS 129997

 

R.N.P. ROMSILVA – Administrația Parcului Natural Balta Mică a Brăilei R. A., în calitate de Beneficiar, anunţă începerea proiectului „Dezvoltarea potențialului turistic din Balta Mică a Brăilei prin amenajarea a două trasee turistice pe apă,  proiect cofinanţat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară 4 – Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura 1.2 : “Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură”.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Amenajarea și întreținerea a 2 trasee turistice pe apă în ostrovul Fundu Mare, parte a Parcului Natural Balta Mică a Brăilei, sit Ramsar și sit Natura2000 (ROSCI0006, ROSPA0005)

Creșterea gradului de conștientizare pentru vizitatori și elevi privind importanța conservării ihtiofaunei și a habitatelor acvatice din zonă, verigi importante în ecologia zonelor de luncă inundabilă

REZULTATUL AȘTEPTAT AL PROIECTULUI

Consolidarea activității de ecoturism și turism educațional în Parcul Natural Balta Mică a Brăilei

VALOAREA TOTALĂ a Contractului de Finanțare este de 891.695,02 lei DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 luni.

 

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020.

DATE DE CONTACT: R.N.P ROMSILVA – ADMINISTRAȚIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI R.A.

Telefon/fax: 0239.611837; E-mail: parc_bmb@yahoo.com; Pagina web: www.bmb.ro

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry