Finalizare etapa 1 contract: Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului nr. SMIS2014+ 102415 intitulat Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2. – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, a finalizat în data de 14.07.2023 etapa 1 a contractului:

Contractul de Servicii Asistența Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Brăila, în perioada 2014-2020

Prestatorul de servicii: Asocierea S.C. GREENVIRO S.R.L. Cluj Napoca (Lider de Asociere), FÖMTERV’TT Fövárosi Mérnöki Tervezö és Tanácsadó Zrt. Ungaria (Asociat), Institutul de Studii și Proiectări Energetice S.A. București (Asociat), S.C. Hidrocanal S.R.L. Bistrița (Asociat).

Valoarea etapei 1 a contractului de servicii: 8.028.911,8 lei (fără TVA)

Durata etapei 1 a contractului de servicii a fost de 88 luni.


Obiectivul general al Asistenței Tehnice a fost de a dezvolta documentaţiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale pentru dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Obiective specifice ale Asistentei Tehnice au constat în:

1. pregătirea aplicației de finanțare, inclusiv a documentelor suport (studiu de fezabilitate, studiu geotehnic, studiu de inundabilitate, studiu topografic, studiu tratabilitate, expertize tehnice pentru lucrări edilitare și pentru lucrări civile-structuri, studiu privind descărcările de ape uzate industriale, studiu privind calitatea apei uzate/studiu privind descărcările de ape uzate, studiu privind calitatea apei potabile, studiu privind balanța apei, documentații avize – acorduri – aprobări, analiza cost beneficiu, analiza institutionala, strategie de gestionare nămol, evaluarea impactului asupra mediului, strategia de achiziție);

2. asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, etc.); 3. realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și servicii rezultate din planul de achizitii care a fost parte a studiului de fezabilitate, inclusiv acordarea de sprijin în procesul de licitare-contractare; 4. organizarea a 15 (cincisprezece) seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a documentațiilor de atribuire.  

Rezultatele așteptate s-au concretizat în întocmirea tuturor documentațiilor tehnico-economice pentru implementarea Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Brăila în perioada 2014 – 2020.

Contractul a fost asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: Fondul de Coeziune – 85%, Bugetul de Stat – 14% și Beneficiar (Bugetul local) – 1%.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare prin care se susține Proiectul Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brăila în perioada 2014 – 2020: 9.634.694 lei (inclusiv TVA), din care valoarea co-finanțării din Fondul de Coeziune este de 6.824.575 lei.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry