Modificări ale plafoanelor de încasări, plăţi în numerar, precum şi ale celor aflate în casierie

Administaţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează contribuabilii cu privire la faptul că, din luna noiembrie 2023 (respectiv, 11.11.2023), au intrat în vigoare modificările şi completările aduse plafoanelor de încasări/plăţi în numerar, precum şi la plafonul maxim admis pentru deţinerea de numerar în casierie.

A fost reglementat plafonul de 1.000 de lei pentru plățile din avansuri spre decontare, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar efectuate între persoanele juridice şi persoanele fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Sumele în numerar aflate în casieria profesioniştilor (persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică) nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele în numerar care depăşesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare. Prin excepţie, se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Baza legală: 

  • OUG nr. 98 din 9 noiembrie 2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung;
  • Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry