Modificări legislative în ceea ce privește e-Factura

Facturarea electronică pentru toate tranzacțiile între firme devine obligatorie de la 1 ianuarie 2024. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie 2026 transmite Ministerul Finanțelor.

COMUNICAT DE PRESĂ

În virtutea rolului activ de informare, vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 11.11.2023, au intrat în vigoare prevederile aduse de Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare  pentru  asigurarea  sustenabilităţii  financiare a României pe termen lung (M.O, Partea I nr. 977 din 27 octombrie 202 și care modifică OUG nr.  120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România (…), cu modificările și completările ulterioare

Reamintim faptul că, începând cu 1 iulie 2022:

  • operatorii economici stabiliţi în România conform art. 266 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, în relaţia B2G (business-to-government – relaţie dintre un operator economic şi autorităţi/entităţi contractante), să emită facturi electronice şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.
  • pentru produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, comercializate în relaţia B2B (business-to-business – relaţia comercială dintre doi operatori economici), furnizorii sunt obligaţi să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.                              

Prevederea mentionată la paragraful anterior se abrogă începând cu 1 ianuarie 2024, conform  prevederilor art. LXVI din Legea 296/2023.

Pentru categoriile de contribuabili prevăzute la art. LIX din Legea nr.  296/2023, pentru perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, se instituie obligația transmiterii facturii electronice prin sistemul RO e-Factura.

Termenul-limită pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factur electronică RO e-Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emiterea facturii la art. 319 alin. (16) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Legea nr.  296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, mai cuprinde și alte prevederi ce vizează sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, care vor intra în vigoare începând cu data 1 iulie 2024.

Noutățile legislative pot fi consultate accesând site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili / Legislație / Buletin informativ fiscal. 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry