179 de agenți economici au fost controlați de ITM în luna decembrie!

Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila a desfăşurat în luna decembrie 2021 acţiuni de control la 179 agenți economici (RM-83; SSM-96) care desfășoară activitate pe teritoriul județului Brăila, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală 103.000 de lei (RM-75.500 lei; SSM 27.500 lei).

Au fost identificați trei angajatori care foloseau muncă nedeclarată, fiind depistate trei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității. Aceștia prestau activitate în domenii precum construcții, comerț, transporturi, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 60.000 lei.

Deficiențe constatate :

–         Primirea la munca a unei persoane fără a avea forme legale de încadrare;

–         Netransmiterea contractelor  individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;

–         Nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară;

–         Nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal;

–         Neevidențierea timpului de muncă efectuat de salariați;

–         Neutilizare EIP din dotare corespunzător activității desfășurate;

–         Neasigurarea unei instruiri adecvate în domeniul securității și sănătății pentru toți lucrătorii

–         Angajatorul nu a desemnat un lucrător care să aplice măsurile de prim ajutor;

–         Neefectuarea controlului medical la angajare;

–         Semnalizarea riscurilor de accidentare necorespunzătoare.

În scopul prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 au fost continuate actiunile de control aplicându-se 7 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în valoare totală de 13.000 de lei.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry