Admitere 2020 MApN și MAI

Inspectoratul de Politie Judeţean Brăila, prin intermediul Serviciului Resurse Umane, desfăşoară, până la 16.06.2020 activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior și postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2020.

Inspectoratul de Politie Judeţean Brăila recrutează candidaţi pentru:             

  • Învăţământul postliceal concursul de admitere la şcolile postliceale din cadrul M.Ap.N., pe locurile M.A.I.

– Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – Pitești

– Şcoala Militară de Maiştri Militari și Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică – Sibiu

– Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”  – Constanța

– Şcoala Militară de Maiștri Militari  și Subofițeri ai Forțelor Aeriene „Traian Vuia” –  Boboc 

  • Învăţământul superior

1.   concursul de admitere la instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N., pe locurile M.A.I

– Universitatea Națională de Apărare “Carol I”

– Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” – Sibiu

– Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” București

– Institutul Medico – Militar București

– Academia Navală „Mircea Cel Bătrân” – Constanţa

2.   concursul de admitere la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, pe locurile M.A.I.

Numărul de locuri aprobate pentru anul şcolar/universitar 2020 – 2021 în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., respectiv M.Ap.N. se regăsesc în Anexa nr. 1 la Anunţul I.P.J. Brăila nr. 304001 din 09.06.2020, postat pe pagina de Internet a instituției, la secțiunea Cariera-Admitere.

Înscrierea candidaților se realizează în perioada 09.06.2020 – 16.06.2020, doar în zilele lucrătoare, între orele 12:00 – 15:00, la sediul Inspectoratului de Poliţie Județean Brăila (str. Mihail Sebastian, nr. 10-12, Mun. Brăila, jud. Brăila). Cererile de înscriere vor fi descărcate de pe site-urile I.P.J. Brăila – secţiunea Cariera / Admitere sau www.mai.gov.ro – secţiunea Cariera / institutii de invatamant /formare profesionala.

Dosarele de recrutare pentru examenul de admitere se depun de către candidați, în volum complet, până la data de 23.06.2020 (candidaţii pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N.).

Evaluarea psihologică a candidaţilor se realizează la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Brăila, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., conform unei planificări întocmite de către Serviciul Resurse Umane și postată pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Brăila la  secțiunea Carieră – Admitere). Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Atenție!!! – Candidaţii sunt obligaţi să se informeze individual cu privire la planificarea la testarea psihologică pe site-ul I.P.J. Brăila.

Examinarea medicală se realizează doar de către candidații declaraţi „Apt psihologic”, la Centrul Medical Județean Brăila, de îndată ce vor fi afişate rezultatele la testarea psihologică pe site-ul br.politiaromana.ro secţiunea Carieră/Admitere.

Candidaţii declaraţi „Apt psihologic” se vor prezenta în ziua afişării rezultatelor/ziua următoare la Centrul Medical Judeţean Brăila pentru examinare medicală.

Candidaţii înscrişi pentru concursul de admitere pe locurile M.A.I. la Şcoala Militară de Maiștri Militari a Forțelor navale „Amiral Ion Murgescu” efectuează examinarea medicală specială la Centrul de Medicină Navală Constanța.

Evaluarea psihologică realizată la nivelul I.P.J. Brăila şi examinarea medicală efectuată în cadrul Centrului Medical Judeţean Brăila al M.A.I. și sunt gratuite, conform reglementărilor legale în vigoare, cu excepția examinărilor suplimentare.

Înscrierea la sediul instituţiilor de învăţământ şi probele eliminatorii

Candidaţii care au fost declaraţi “apt” psihologic şi medical în urma evaluărilor/examinărilor efectuate la unităţile de recrutare se înscriu la sediul instituţiilor de învăţământ superior/unităţilor de învăţământ postliceal pentru care au optat, potrivit calendarului/graficului de admitere stabilit de către fiecare dintre acestea, prezentând documentele solicitate de organizatori şi participând la probele de concurs potrivit prevederilor regulamentelor/metodologiilor de admitere proprii fiecărei instituţii de învăţământ superior/unităţi de învăţământ postliceal. Detalii în acest sens se vor regăsi pe paginile de internet ale fiecărei instituţii de învăţământ.

Pentru înscrierea la unităţile de învăţământ superior/postliceal ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, candidaţii  prezintă documentele la sediul instituţiilor de învăţământ.

Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştințe la disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.

Candidaţii M.A.I la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” susţin probele eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice) la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 07 – 15 iulie 2020, potrivit planificării D.G.M.R.U – M.A.I., care va fi adus la cunoştinţa candidaţilor în timp util, prin postarea acesteia pe site-ul M.A.I. la secțiunea carieră/instituții de învățământ/formare profesională.

Candidaţii M.A.I la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N. și Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” se înscriu la sediul instituțiilor de învățământ pentru care au optat și pentru care au întocmit dosar de recrutare, prezentând documentele solicitate de organizatori și continuă procedura de admitere conform graficelor/calendarelor stabilite de acestea prin metodologiile/regulamentele proprii.

Detalii privind Admiterea 2020 – probele de admitere, tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului pentru admiterea în instituţiile de învăţământ superior/unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N. şi S.R.I precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

        Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 12:00 – 15:00, la telefon 0239/606.100, interior 20111 sau 20112.

        Activităţile prevăzute în prezentul anunţ se vor desfăşura cu respectarea regulilor în vigoare stabilite la nivel naţional pentru prevenirea infecţiilor respiratorii cauzate de COVID 19 (distanţare socială, portul măştii, termometrizarea temperaturii corporale).

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry