Anul trecut, 187 de străini au cerut să muncească în Brăila! Biroul pentru imigrări a asigurat șederea pentru 1182 de persoane

Anul trecut, 187 de străini au cerut să muncească în Brăila! Biroul pentru imigrări a asigurat șederea pentru 1182  de persoane

 

 

În cursul anului 2018, polițiștii Biroului pentru Imigrări al Județului Brăila din Inspectoratul General pentru Imigrări au asigurat managementul șederii în România pentru 1182 de persoane, 676 din state terțe şi 506 de cetățeni ai Uniunii Europene. Au fost depistați 7 străini în situații ilegale și emise 6 decizii de returnare de pe teritoriul României. Totodată, polițiștii de imigrări au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale în valoare de 17800 de lei.

În ceea ce privește șederea/rezidența pe teritoriul României, în anul 2018 polițiștii din cadrul Biroului pentru Imigrări al județului Brăila au asigurat managementul șederii, pe raza județului, pentru 1182 de persoane, 676 din state terţe, cele mai multe din Republica Turcia (148), Republica Arabă Siria (111) şi Republica Moldova(101), 506 fiind cetățeni ai Uniunii Europene.

Principalele scopuri pentru care străinii şi-au stabilit reşedinţa pe teritoriul României sunt conexe dreptului la unitatea familiei (reîntregirea familiei, membri de familie ai cetăţenilor români, UE sau SEE), angajare în muncă, stabilire permanentă pe teritoriul ţării noastre şi educaţie.

Astfel, în ceea ce priveşte admisia în România, în anul 2018 au fost depuse la sediul Biroului pentru Imigrări al judeţului Brăila 16 cereri în vederea aprobării unor invitații necesare obţinerii vizelor de scurtă şedere de către cetăţeni ai statelor pentru care este stabilită procedura invitaţiei, 9 fiind aprobate, iar 7 au fost  respinse.

De asemenea, a fost aprobată prelungirea dreptului de ședere temporară și emise 219 permise de ședere temporară, fiind totodată eliberate 34 de permise de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Au fost eliberate, de asemenea, 240 de certificate de înregistrare și 4 cărți de rezidență permanentă.

În aceeaşi perioadă, au fost înregistrate 187 de cereri pentru eliberarea avizelor de angajare în muncă, respectiv pentru desfăşurarea de activităţi în calitate de lucrători detaşaţi. Dintre acestea  137 au fost aprobate,  13 respinse, iar 37 sunt în  curs de soluţionare.

Pe linia combaterii șederii ilegale, în perioada de referință au fost organizate acțiuni și controale atât cu forțe proprii cât și în cooperare cu alte instituții care au atribuții în domeniu, în urma acestora fiind depistați 7 străini în diferite situații ilegale. Pentru străinii care nu au respectat regimul juridic aplicabil acestora sau care nu mai îndeplineau condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea sau prelungirea dreptului de şedere, au fost emise 6 decizii de returnare, acte administrative prin care a fost stabilită obligația de returnare de pe teritoriul României şi termenul pentru plecarea voluntară pentru 2 cetăţeni din Albania, 2 din Turcia şi câte unul din Ucraina şi Republica Moldova.

De asemenea, în cazul unui cetăţean tunisian a fost dispusă măsura luării în custodie publică în vederea returnării, iar un cetăţean turc a fost returnat direct la frontieră în termen de 24 de ore de la depistarea acestuia, în cazul acestuia din urmă fiind dispusă măsura de interzicere  a intrării în România pentru o perioadă de 6 luni, calculată de la data părăsirii teritoriului ţării noastre de către străin.

Totodată, poliţiştii de imigrări au aplicat 63 de sancțiuni contravenționale în valoare de 17800 de lei, pentru nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare și O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare.

Controlul permanent asupra respectării legalității șederii în România a străinilor, combaterea imigrației ilegale și muncii nedeclarate rămân acțiunile noastre prioritare, măsuri care contribuie la creșterea gradului de siguranță a cetățeanului.

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry