”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” – lansarea proiectului cu titlul: ”ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR CU APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA MĂXINENI, JUDEȚUL BRĂILA”

Cod proiect: C3I1A0122000222

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MAXINENI,JUDETUL BRAILA

Finantarea Proiectului: Planul National de Redresare si Rezilienta ,Apel nr.PNNRR/2022/C3/S/I.1A-Pilonul 1.Tranzitia Verde –Componenta C3 :Managementul Deseurilor-Investitia I1.Dezvoltarea modernizarea si completarea  sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivelul de orase/comune-Subinvestitia I1.A’’Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar”

Proiectul se deruleaza conform Contract de Finantare nr.C3_I1A_0122000222/07.02.2023

Obiectivul general al proiectului: Accelerarea procesului de extindere si modernizare a sistemelor de gestionare a deseurilor din Romania cu accent pe colectarea  separata,masuri de preventie ,reducere reutilizare si valorificare in vederea conformarii cu directivele aplicabile si tranzitiei la economia circulara.

Obiectivul specific al proiectului: Dezvoltarea unui management al deseurilor eficient,prin suplimentarea capacitatilor de colectare separata ,pregatire  pentr reutilizare si valorificare a deseurilor in vederea continuarii procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice si a tranzitiei la economia circulara.

Valoarea totala a investitiei este de 3.787.756,82 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 24 luni ,respectiv intre 07.02.2023-30.09.2024

Persoana de contact: MUSAT IONELIA

Informatii suplimentare se pot iobtine la sediul UAT Comuna  Maxineni,str.Administratiei,nr 42 cod postal 817090,tel 0239695795,e-mail:primariamaxineni@yahoo.com;URL www.primariamaxineni.ro   

,,Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry