ANI a răspuns în cazul primarului de la Mărașu: se păstrează interdicția! Judecătoria i-a dat câștig de cauză lui Nițescu!

Foto: debraila.ro

După ce Biroul Electoral de circumscripție Mărașu i-a acceptat candidatura lui Nițescu, PSD a depus o contestație la Judecătoria Brăila, care și aceasta a fost respinsă.

Jurnalul de Brăila a făcut o solicitare în baza Legii 544/2001, privind liberul acces la informații de interes public, către ANI, pentru a lămuri situația privind interdicția primarului Nicolae Nițescu.

Mai jos redăm răspunsul primit de la Agenţia Naţională de Integritate:

”Urmare adresei dumneavoastră înregistrată la Agenţia Naţională de Integritate cu nr. 12285/17.08.2020 referitoare la posibilitatea domnului Nițescu Nicolae de a candida pentru funcția de primar al comunei Mărașu, vă comunicăm următoarele:

Raportul de evaluare nr. 28950/G/II/11.07.2014 întocmit de Inspecţia de  Integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, prin care s-a constatat încalcarea de către Nițescu Nicolae a regimului juridic al incompatibilităților reglementat de dispozițiile alin. (1) lit. k)  din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, a rămas definitiv prin Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3179/24.10.2017.

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative:

„(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese oristarea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respectiveîn măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

 (2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai

exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatuluiDacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.”

Având în vedere cele expuse anterior, vă comunicăm faptul că Nițescu Nicolae se află sub interdicția de a mai ocupa o funcție prevăzută de art. 25 alin (2) din Legea nr. 176/2010 pe o perioada de 3 ani de la data încetării de drept a mandatului, având în vedere că ordinul prefectului prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului a fost anulat de către instanțele judecătorești”, se arată în răspunsul primit.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry