Deputatul Popa: ”Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, promovat și impus de PNL, susține, printre altele, dezvoltarea comunităților mici”

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” este un program multianual pentru perioada 2021-2028, în valoare de 50 de miliarde lei, finanţat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi are ca obiectiv general creşterea coeziunii teritoriale prin echiparea unităţilor administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare şi de acces la căile de comunicaţie, îmbunătăţirea atât a condiţiilor de viaţă, cât şi a standardelor de muncă pentru toţi locuitorii României.

Programul Național de Investiții promite, printre altele, 500 de creşe şi şcoli, extinderea reţelelor de apă şi canal, mii de kilometri de drumuri, în diferite faze de asfaltare sau modernizare.

Conform cifrelor din data de 10 noiembrie 2021, au fost înregistrate pe platforma digitală 3.147 de unităţi  administrativ-teritoriale, cu 7.545 de cereri finalizate.

”Programul „Anghel Saligny”, va fi principala sursă de finanțare a acestora, completat cu bani din fonduri europene si din continuarea altor programe cu fonduri de la bugetul de stat.

Conform cifrelor din data de 10 noiembrie 2021, au fost înregistrate pe platforma digitală a programului ”Anghel Saligny” 3.147 de unități administrativ-teritoriale, cu 7.545 de cereri finalizate.

Proiectele respective se referă la:

– Extinderea rețelelor de apă și canalizare – este vorba despre soluții punctuale pentru situații speciale (200 de microstații de tratare, fose septice și sisteme de alimentare cu apă, care vor deservi toate categoriile de utilizatori);

– Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale. Mai concret,  40% din drumurile județene și locale vor fi modernizate, 3.000 de km de drumuri județene vor fi reabilitați, 10.000 km de drumuri sau străzi locale vor fi modernizate;

– Construirea și modernizarea unităților de învățământ. Este vorba despre 500 de creșe, grădinițe și școli (construcții noi, cât și în reabilitări), 15 campusuri școlare (constând în școală, liceu, internat, teren de sport, ateliere, laboratoare, cantina), 20 de cămine studențești, 5 centre universitare, 20 de tabere școlare, 20 de centre de excelență, informare și documentare pentru copii (construire).

– Implementarea programului național de construcție de creșe.

– Sistemul sanitar local – discutăm despre construirea, reabilitarea și dotarea a 200 de centre medicale în mediul rural, 15 spitale județene (reabilitare), 30 de spitale municipale și orășenești (reabilitare), 7 spitale, inclusiv maternități.

Programul este deja lansat, sunt peste 200 de solicitări înregistrate din partea unităților administrativ-teritoriale, din care se află în procedură de lansare a achiziției publice un număr de 138 de obiective de investiții”, a transmis președintele PNL Brăila, deputatul Popa Alexandru.

Pentru ce proiecte au cerut bani primarii din județul Brăila?
BĂRĂGANULMODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA BĂRĂGANUL, JUDEȚUL BRĂILA12,283,794
BERTEȘTII DE JOSMODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL BERTESTII DE JOS, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA1,265,607
BERTEȘTII DE JOSMODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL GURA CALMATUI, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA857,441
BERTEȘTII DE JOSMODERNIZARE STRAZI SECUNDARE SAT SPIRU HARET, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA2,702,035
BERTEȘTII DE JOSMODERNIZARE STRAZI SECUNDARE IN SATUL SPIRU HARET, COMUNA BERTESTII DE JOS, JUDETUL BRAILA2,702,035
BORDEI VERDEModernizare drumuri de interes local in comuna Bordei Verde, judetul Braila24,222,136
BRĂILA„Modernizare strazi Cartier Nedelcu Chercea – etapa a II-a”30,700,000
BRĂILA„Modernizare strazi Cartier Comorofca”12,300,000
CAZASUAMENAJARE TROTUARE, TRECERI DE PIETONI, PISTE DE BICICLETE, COMUNA CAZASU, JUDETUL BRAILA26,150,938
CAZASUMODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI CAZASU, JUDETUL BRAILA25,193,045
CAZASUMODERNIZAREA DRUMURILOR PUBLICE DIN INTERIORUL COMUNEI CAZASU, JUDETUL BRAILA25,193,045
CHISCANIExtindere retea de apa si canalizare pentru punerea in valoare a statiunii turistice Lacu Sarat, comuna Chiscani, judetul Braila4,641,551
CHISCANIModernizare si extindere strazi, alei pietonale si piste biciclete pentru punerea in valoare a statiunii turistice Lacu Sarat, comuna Chiscani, judetul Braila11,643,803
CHISCANIMODERNIZAREA RETELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA CHISCANI, JUDETUL BRAILA15,501,282
CHISCANIModernizare strazi cartier Chiscani, sat Chiscani comuna Chiscani, judetul Braila15,623,228
CIOCILEModernizare strazi in satele Ciocile, Odaieni, Chichinetu, Chioibasesti, Comuna Ciocile, Judetul Braila16,068,138
CIREȘUInfiintare sistem de canalizare in comuna Ciresu, judetul Braila41,069,327
CIREȘUInfiintare retea de alimentare cu apa potabila in comuna Ciresu, judetul Braila20,169,571
CIREȘUModernizare străzi în comuna Cireșu, judetul Braila26,535,342
DUDEȘTIModernizare drumur ide interes local in comuna
Dudesti, judetul Braila
27,286,539
DUDEȘTIModernizare drumuride interes local in  comuna Dudesti, judetul Braila15,840,477
DUDEȘTIModernizare trotuare in satul Tataru, comuna Dudesti, judetul Braila7,606,929
DUDEȘTIModernizare trotuare in satul Dudesti, comuna Dudesti, judetul Braila5,227,927
FĂUREIREALIZARE TROTUARE PE STRAZILE DIN UAT FAUREI, JUDETUL BRAILA6,976,002
FRECĂȚEIModernizare strazi de interes local in comuna Frecatei, judetul Braila39,269,587
FRECĂȚEIAsfaltare drum comunal (vicinal Marasu-Frecatei) DC58 km.0+000-km.6+172, comuna Frecatei, judetul Braila10,237,515
FRECĂȚEIAsfaltare DC 57 tronson sat Agaua, sat Stoienesti,
comuna Frecatei, judetul Braila
6,876,024
FRECĂȚEIAsfaltare DC57 tronson DJ 212 A, intrare sat
Titcov, comuna Frecatei, judetul Braila
16,212,341
FRECĂȚEIAsfaltare DC 57 tronson sat Agaua, sat Stoienesti, comuna Frecatei, judetul Braila6,876,024
FRECĂȚEIAsfaltare DC57 tronson DJ 212 A, intrare sat Titcov, comuna Frecatei, judetul Braila16,212,341
GALBENUREABILITARE STRAZI IN COMUNA GALBENU3,962,890
GEMENELEModernizare drumuri locale, in sat Gemenele si Gavani, comuna Gemenele, judetul Braila7,496,947
GRĂDIȘTEAREABILITARE PRIN ASFALTARE DRUMURI LOCALE,COMUNA GRADISTEA,JUDETUL BRAILA15,250,368
GRĂDIȘTEAEXTINDERE RETEA DE APA IN COMUNA GRADISTEA JUDETUL BRAILA1,785,699
GRĂDIȘTEAINFIITARE RETEA DE CANALIZARE IN COMUNA GRADISTEA JUDETUL BRAILA30,741,887
GROPENIModernizarea trotuarelor din comuna Gropeni, judetul Braila14,049,930
ÎNSURĂȚEIINFIINTARE RETEA ALIMENTARE CU APA POTABILA IN CARTIER DROPIA, ORAS INSURATEI, JUDETUL BRAILA792,532
ÎNSURĂȚEIREABILITARE SI EXTINDERE TROTUARE PE STRAZILE TINERETULUI, NICOLAE IORGA, DISTILARIEI, M.KOGALNICEANU, AGRICULTORILOR SI N.BRALCESCU, DIN ORASUL INSURATEI, JUDETUL BRAILA2,653,430
ÎNSURĂȚEIModernzare străzi în orașul Însurăței, județul Brăila – etapa a IV-a16,685,000
JIRLĂU„REABILITARE STRADA VARIANTA JIRLAULUI, IN COMUNA JIRLAU,  JUDETUL BRAILA”12,213,958
JIRLĂU„REABILITARE DRUM COMUNAL 44 JIRLAU-PINTECANI, IN COMUNA JIRLAU,  JUDETUL BRAILA”3,647,901
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILAReabilitare Drum Județean DJ 255A, pe tronsonul cuprins intre km 30+000 – km 44+08441,136,786
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILAModernizare drum județean DJ 212B, județul Brăila46,040,009
Județul BRĂILA prin Consiliul Județean BRĂILAReabilitare Drum Județean DJ 202 D25,921,087
MĂRAȘUMODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 62 KM 6+300-KM 9+000,COMUNA MARASU ,JUDETUL BRAILA5,764,345
MĂXINENIMODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT
MAXINENI, INFIINTARE STATIE DE EPURARE SAT
LATINU, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SAT
CORBU NOU, MODERNIZARE SISTEM DE
CANALIZARE SAT MAXINENI SI SAT LATINU
74,398,522
MĂXINENIMODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SATELE MAXINENI, CORBU VECHI, CORBU NOU ȘI OANCEA VOINESTI, ÎN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA22,430,161
MĂXINENIMODERNIZARE STRAZI IN SATUL CORBU NOU,
COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA
22,431,502
MĂXINENIMODERNIZARE STATIE DE EPURARE SAT MAXINENI, INFIINTARE STATIE DE EPURARE SAT LATINU, INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE SAT CORBU NOU, MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE SAT MAXINENI SI SAT LATINU74,398,522
MĂXINENIMODERNIZARE DRUMURI COMUNALE MAXINENI, CORBU VECHI, CORBU NOU SI OANCEA-VOINESTI22,430,161
MĂXINENIMODERNIZARE STRAZI IN SATUL CORBU NOU, COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA22,431,502
MIRCEA VODĂMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN
SATELE MIRCEA VODA SI DEDULESTI COMUNA
MIRCEA VODA JUDETUL BRAILA ETAPA A II-A
33,877,787
MIRCEA VODĂMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SATELE MIRCEA VODA SI DEDULESTI COMUNA MIRCEA VODA JUDETUL BRAILA ETAPA A II-A33,877,787
MOVILA MIRESIIMODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITATEA MOVILA MIRESII, COMUNA MOVILA MIRESII6,221,614
RÂMNICELUModernizare drumuri publice din interiorul localitatilor Boarca, Constantinesti, Mihail Kogalniceanu, Ramnicelu, comuna Ramnicelu, judet Braila3,077,493
ROMANUModernizarea trotuarelor in comuna Romanu, jud.Braila18,077,672
ROMANUModernizare drumuri in satele Oancea si Romanu, comuna Romanu, judetul Braila32,451,976
ROȘIORI“MODERNIZARE (ASFALTARE DC 29 COLTEA-PRIBEAGU), COM. ROSIORI”10,741,444
SALCIA TUDORAsfaltare strazi in sat Cuza Voda, comuna Salcia Tudor, judetul Braila15,577,946
SALCIA TUDORAsfaltare strazi in sat Salcia Tudor, comuna Salcia Tudor, judetul Braila16,697,827
SCORȚARU NOUModernizare drumuri de interes local in comuna Scortaru Nou, judetul Braila17,877,133
SILIȘTEAReabilitare strazi in satele Martacesti, Silistea, Cotu Lung. Cotul Mihalea, comuna Silistea, judetul Braila19,474,280
SURDILA-GĂISEANCAAsfaltare tronson nord strada Nouă in sat Filipești, amenajare trotuare și acces la proprietați in satele Surdila Găiseanca si Filipești, comuna Surdila Găiseanca, județul Brăila8,247,558
SURDILA-GRECIReabilitare drum comunal DC1 (DN2B-Str.Garii Faurei(, comuna Surdila Greci1,576,271
ȘUȚEȘTIMODERNIZARE RETELE DE DRUMURI IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA13,321,820
ȘUȚEȘTIAMENAJARE SI ASFALTARE DRUMURI DE INTERES LOCAL SI TROTUARE IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA11,446,248
ȘUȚEȘTIMODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN SATELE SUTESTI SI MIHAI KOGALNICEANU IN COMUNA SUTESTI,JUDETUL BRAILA11,257,047
TRAIANModernizarea trotuarelor in comuna Traian, judetul Braila12,097,306
TRAIANModernizare drumuri de interes local in comuna Traian, judetul Braila19,082,746
TUDOR VLADIMIRESCUModernizare strazi in satele Tudor Vladimirescu si Scortaru Vechi din comuna Tudor Vladimirescu, judetul Braila22,916,187
TUFEȘTIMODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA TUFEȘTI, JUDEȚUL BRĂILA13,426,187
ULMUREABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ULMU ȘI JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDEȚUL BRĂILA42,497,614
UNIREAREABILITARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL DIN COMUNA UNIREA – ETAPA II9,190,809
VICTORIAMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA VICTORIA, JUDETUL BRAILA8,377,207
VICTORIA„INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA VICTORIA, JUDETUL BRAILA”30,612,123
VIȘANIREABILITARE POD LOCALITATEA VIȘANI, COMUNA VIȘANI, JUDEȚUL BRĂILA3,190,676
VIZIRUMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN SAT VIZIRU, COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA12,006,843
VIZIRUMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN LOCALITATEA LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA14,538,555
VIZIRUEXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATILE VIZIRU SI LANURILE, IN COMUNA VIZIRU, JUDETUL BRAILA11,652,035
ZĂVOAIAMODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA ZĂVOAIA, JUDEȚUL BRĂILA35,874,583
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry