Dorin Petrea Silviu: ”Proiectul meu – să facem Brăila BOGATĂ din nou!”

Comunicat de presă

Brăila trebuie să devină un oraș dinamic, cu o dezvoltare continuă!

Viziunea mea asupra viitorului este dezvoltarea durabilă, inteligentă și sustenabilă orașului Brăila, în care să folosim resursele interne și surse externe de finanțare cu scopul final de a îmbunătăți continuu calitatea vieții cetățenilor și a mediului de afaceri!

Proiectul meu nu poate fi o promisiune electorală pe termen scurt, ci o viziune de ansamblu asupra viitorului acestui oraș pe care mi-l doresc într-o continuă schimbare și dezvoltare!

Cu alte cuvinte, pentru a trăi mai bine în orașul Brăila reprezentanții politici și ai administrației locale trebuie să își schimbe optica de până acum și să lucreze în favoarea cetățenilor și a mediului de afaceri, printr-un parteneriat continuu și constructiv.

1. Digitalizarea administrației locale: avize, autorizații, acte vânzare cumpărare autoturisme, imobile și terenuri toate obținute online, fără costuri și fără cozi. ( Surse de finanțare : Axa prioritară 2 – „ Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile și transparente”, fonduri locale, etc.);

2. Regenarea urbană a cartierelor, modernizarea și revitalizarea acestora începând cu cele periferice. Strategia de regenerare va presupune, în fazele viitoare, dezvoltarea de idei, de proiecte, pe care primăria le va propune spre dezbatere şi consultare publică, pentru a alege, împreună cu comunităţile din aceste cartiere, cele mai bune măsuri de a îmbunătăţii spaţiul public pentru a consolida relaţiile sociale şi de a dinamiza economia locală ( Surse de finanţare : „ Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, fonduri locale, etc.);

3. Programul INTEGRO de integrare a copiilor și tinerilor din familii defavorizate, fără părinți sau monoparentale prin sportul de masă și prin cultură ( Surse de finațare : POCU, axa prioritară 1.2 – „ Viitor pentru tinerii NEETs I”, planul naţional de investiţii şi relansare economică „ Reclădim România”, granturile SEE , bugetul local și județean);

4. HUB IT – Brăila – parteneriat public privat între administrația locală și IMM-uri locale pentru cercetare, dezvoltare și susținerea tinerilor în implementarea proiectelor și aplicațiilor IT. ( Surse de finantare: „ Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic”, Axa prioritară 10 – „ Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, fonduri locale, granturile SEE și Norvegiene, etc.);

5. Înființarea dispensarelor medicale de cartier în locul fostelor centrale termice, care să asigure asistența medicală de bază pentru decongestionarea UPU ( Surse de finanțare: Axa prioritară 8 – „ Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale” și fonduri locale, etc);

6. Reproiectarea și reconfigurarea falezei Dunării, a centrului istoric, a hrubelor cetății și a Grădinii mari cu scopul dezvoltării infrastructurii turistice, crearea unor noi zone de promenadă și de relaxare și implicit, a creșterii numărului de locuri de muncă. ( Surse de finanțare: Axa prioritară 5: „ Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, fonduri guvernamentale și locale);

7. Realizarea brandului de oraș și realizarea unui parteneriat de susținere a producătorilor locali și promovarea produselor locale ( Surse de finanțare: fonduri locale, Axa prioritară 7: „ Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, etc);

8. Realizarea și promovarea unui calendar anual de concursuri și festivaluri de sport, cultura, educație pentru creșterea imaginii orașului și atragerea turiștilor. (Surse de finanțare: Fonduri locale, Axa prioritară 7: „ Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, etc.);

9. Implementarea strategiei energetice a oraşului Brăila ( printre proiecte: panouri fotovoltaice pe toate clădirile administrației publice locale și implementarea on-grid în rețeaua națională, autobuze electrice, etc) . Surse de finanțare: Axa prioritară 3 – „ Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Administrația Fondului pentru Mediu, etc;

10. Implementarea și dezvoltarea unei asociații de dezvoltare și integrare ITI “ Dunărea de JOS” prin includerea sistemului urban Brăila-Galați-Măcin și a zonei metropolitane periurbane Vădeni, Cazasu și Chiscani cu scopul dezvoltării durabile comune și constituirea unei comisii de lucru comune cu membri ai consiliilor locale și județene din cele 3 județe ( Surse de finanțare: finanțare integrată asigurată din toate programele operaționale).

Semnează Silviu Dorin Petrea, candidatul ProRomânia la Primăria municipiului Brăila.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry