Primăria Cireșu refuză să pună în aplicare o hotărâre a Consiliului Local pentru schimbarea conductei de țiței! Amânarea investiției pune în pericol cetățenii!

  • În octombrie 2021, CONPET SA încerca prin toate modalitățile posibile să înlocuiască conducta de țiței care trece prin comuna Cireșu.
  • Nici până la această dată, primarul PNL Popa Radu nu a semnat Contractul de Închiriere care să permită finalizarea investiției.
  • Primarul PNL al comunei Cireșu, aflat la al cincilea mandat, este tatăl deputatului Popa Alexandru, președinte al PNL Brăila.

Reprezentanții CONPET SA au întreprins multiple demersuri în formă scrisă, telefonic sau cu prezentarea fizică a acestora, la sediul Primăriei Cireșu, în vederea validării planurilor de formalității teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu. Toate fără rezultat!

”Referitor la demersurile întreprinse de Departamentul Dezvoltare Mentenanță – Serviciul Avize/ Acorduri din cadrul CONPET SA în vederea obținerii acordului Primăriei Cireșu privind accesul în teren și folosința temporară a terenului aflat pe raza localității Cireșu, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții pe teren aferente obiectivului “Înlocuire conductă de țiței Ø 85/8 “+Ø 65/8” Oprișenești-Cireșu (nr. inv. 121268 P/117974) țiței țară, pe tronsonul Lacul Sărat (vecinătatea loc. Batogu, Jud. Brăila) – subtraversare DJ 203 R (Cireșu – Batogu) diametrul Ø 85/8 “, în lungime de aproximativ 3,5 km”, vă informăm că:

– pentru execuția acestor lucrări, CONPET S.A. Ploiești împreună cu Proiectantul lucrării SNIF Proiect S.A. Târgoviște, au depus în data de 25.05.2021 planurile de formalități teren și au solicitat Primăriei Cireșu validarea lor. Deși reprezentanții CONPET SA au întreprins multiple demersuri (în formă scrisă, telefonic sau cu prezentarea fizică a acestora la sediul Primăriei Cireșu) în vederea validării planurilor de formalității teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu și a altor proprietari de teren din comuna Cireșu, respectiv, urgentarea parcurgerii etapelor procedurale existente la nivelul UAT[1]ului, nici până la această dată nu am primit vreun răspuns din partea Primăriei Cireșu, ca entitate responsabilă.

– prin adresa nr. 20236/17.06.2021 am revenit cu solicitarea de validare a planurilor de formalității teren și acordului pentru acces în teren.

– ulterior, CONPET S.A. Ploiești împreună cu Proiectantul lucrării SNIF Proiect S.A. Târgoviște, au depus, în data de 13.07.2021, (nr. înregistrare 4371) planurile de formalități teren și au solicitat Primăriei Cireșu validarea lor, fiind necesare la documentația pentru despăgubirea proprietarilor de teren și pentru obținerea Autorizației de Construire, pentru obiectivul de investiții susmenționat.

– prin adresa nr. 24233/16.07.2021 am transmis un memoriu Primăriei Cireșu (în atenția domnului Primar Popa Radu) privind caracterul urgent al executării lucrărilor de investiţii aferente Sistemul Naţional de Transport al Țițeiului, având în vedere starea tehnică a conductei și riscurile reale de apariţie a unui accident tehnic (avarie) în această zonă, cu implicaţii majore asupra factorilor de mediu, echilibrului ecologic şi nu numai.

– prin adresa nr. 31130/09.09.2021 am revenit la solicitările anterioare, menționând totodată faptul că valabilitatea avizelor și acordurilor obținute în vederea emiterii Autorizației de construire, conform Certificatului de Urbanism nr. 136/27.08.2020, încetează în cursul următoarelor luni, generând consumuri suplimentare de timp și bani sau imposibilitatea reînnoirii acestora.

– apreciind ca esenţială urgentarea executării lucrărilor de investiţii aferente Sistemul Naţional de Transport al Țițeiului, cu volume însemnate de lucrări şi termene scurte de execuţie, în vederea accelerării implementării proiectelor de investiții, prin adresa nr. 30835/07.09.2021 ne-am adresat Consiliului Județean Brăila, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşenești pentru a ne sprijini în demersurile de validare a planurilor de formalități teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu și a altor proprietari de teren din comuna Cireșu, urgentarea parcurgerii etapelor procedurale existente la nivelul Primăriei Cireșu.

Niciunul dintre aceste demersuri nu a fost soluționat până la această dată”,

se arată în comunicatul transmis de CONPET SA.


Primăria Cireșu, acuzată că nu pune în aplicare o Hotărâre a Consiliului Local, pentru demararea investiției!

În ciuda faptului că proiectul de hotărâre, privind închirierea către CONPET SA a terenului pentru realizarea investiției, a trecut de votul consilierilor locali, Primăria Cireșu refuză în continuare să semneze Contractul de Închiriere.

Având în vedere faptul că societatea CONPET SA intenționa încă din 2021 să înlocuiască această conductă, orice întârziere în realizarea obiectivului de investiții se realizează punând în pericol siguranța cetățenilor comunei Cireșu.

”În prezent, realizarea investiției este blocată de Primăria Cireșu, prin refuzul acestora de a efectua formalitățile necesare în vederea demarării lucrărilor pentru îndeplinirea obiectivului de investiții al Conpet. 

Pe scurt, deși Consiliul Local al comunei Cireșu, prin HCL nr.27 din 30.05.2022, a stabilit prețul de închiriere pentru ocuparea temporară a terenului de către Conpet, reprezentanții Primăriei nu au înțeles nici până în prezent să răspundă solicitării noastre, formulată în data de 22.08.2022, cu privire la punerea urgentă în aplicare a Hotărârii Consiliului.

Refuzul Primăriei de a semna Contractul de Închiriere are drept consecință imposibilitatea obținerii autorizației de construire și, în final, imposibilitatea realizării investiției”,

a transmis conducerea societății CONPET SA.

Primarul Popa Radu nu este la prima abatere în relația cu marile companii. La începutul lunii martie, UAT Cireșu a refuzat implementarea operatorului unic de salubritate. Toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Brăila – de la municipiu și orașe, la comune – au colaborat cu RER, potrivit obligațiilor care le revin prin aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO”, cu o singură excepție -Comuna Cireșu – deși face parte din asociație și, mai mult decât atât, a plătit cotizația de membru(din banii locuitorilor comunei), nu dorea implementarea proiectului.

Doar după ce cazul a fost mediatizat iar încăpățânarea primarului PNL a ajuns chiar și la urechile ministrului Fondurilor Europene, Popa Radu a revenit asupra deciziei și a permis operatorului să-și facă treaba.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry