Pompierii brăileni, în alertă! Controale de fond și misiuni de recunoaștere la toate unităţile sanitare din Brăila!

În contextul incendiului produs în data de 29.01.2021 la Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș” din București, pentru prevenirea riscului de manifestare a unor astfel de situații de urgență, prin Ordin al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în luna februarie 2021, personalul Inspecțiilor de Prevenire și cel al subunităților de intervenție din cadrul tuturor inspectoratelor județene pentru situații de urgență, vor executa controale de fond și misiuni de recunoaștere la toate unităţile sanitare cu paturi de la nivelul zonei de competenţă.

Prin aceste acțiuni se urmărește:

1. Prelucrarea și/sau instruirea personalului din cadrul unităților spitalicești cu privire la modul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Legea nr. 307/2006 pentru conducătorul unităţii/administrator şi a celorlalte atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor cuprinse în reglementările specifice referitoare la organizarea apărării împotriva incendiilor, cu accent pe:

– asigurarea evacuării utilizatorilor în cazul producerii unui incendiu;

– cunoaşterea modului de acţiune a personalului propriu în cazul producerii unui incendiu (asigurarea intervenţiei pe timpul nopţii);

– instruirea personalului medical, asupra modalităților de evacuare/salvare a pacienților, potrivit procedurilor specifice;

– supravegherea periodică sau, după caz, permanentă, a bolnavilor , în funcţie de gradul de mobilitate, vârstă şi starea de sănătate, astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu;

– planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare în caz de incendiu;

– verificarea executării controalelor interne de prevenire a incendiilor la nivelul unității sanitare și a valorificării acestora;

– respectarea interdicţiei de utilizare a reşourilor, radiatoarelor electrice, maşinilor de călcat, fierbătoarelor, în saloanele cu bolnavi.

2. Verificarea modului de funcţionare, exploatare şi mentenanţa instalaţiilor de detectare, semnalizare, alarmare şi stingere a incendiilor;

3. Verificarea existenţei unui sistem eficient de alarmare a personalului în cazul producerii unui incendiu;

4. Verificarea dotării cu stingătoare de incendiu a spaţiilor, precum şi modul de verificare a acestora, potrivit prevederilor legale;

5. Verificarea documentelor care să ateste funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice, de gaze, de încălzire, de oxigen etc.;

6. Desfăşurarea de acțiuni de informare preventivă a personalului spitalelor și a pacienților internați;

7. Executarea exercițiilor de evacuare în caz de incendiu;

8. Executarea de recunoaşteri în teren, cu tehnica de intervenție, la toate unităţile sanitare cu paturi de la nivelul zonei de competenţă.

Executarea misiunilor şi acţiunilor se vor face cu respectarea măsurilor necesare a fi adoptate pentru reducerea riscului infectării și/sau răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry