Amenzi în valoare totală de 217.400 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă

I.T.M. Brăila a desfășurat în luna iulie 2022 acțiuni de control la un număr de 209 angajatori în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 217.400 lei pentru nerespectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Au fost depistate 5 persoane care desfășurau muncă nedeclarată fiind aplicate amenzi în valoare de 100.000 lei. Din cele 5 persoane identificate prestând muncă nedeclarată, 2 nu aveau contract individual de muncă încheiat în formă scrisă, iar pentru 3 persoane, contractele individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Deficiente frecvent constatate:

  • primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă;
  • netransmiterea CIM în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
  • angajatorul nu ține la locul de muncă evidenţa orelor prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru;
  • neacordarea concediului de odihnă la încetarea raporturilor de muncă;
  • angajatorul nu a eliberat adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate;
  • angajatorul nu a atașat la fișele individuale de instructaj ssm copiile ultimelor fișe de aptitudine medicală;
  • semnalizare de securitate necorespunzatoare;
  • neutilizarea echipamentului individual de protecție din dotare.

Pentru deficiențele constatate au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene de raportare la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

I.T.M. Brăila, în controalele efectuate a urmărit în permanență conştientizarea angajatorilor şi a lucrătorilor asupra importanţei şi necesităţii respectării legislaţiei în domeniile de competență.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry