Care sunt amenzile pentru acordarea unui salariu net mai mare decât cel declarat?

Munca subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale. Acordarea unor drepturi salariale nete mai mari decât cele constituite și evidențiate în statele de plată ale salariaților a fost reglementată drept contravenție.

„Fapta de a acorda un salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale va fi sancționată cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei”, a precizat șeful ITM Brăila, Liviu Arhire.

Se fac precizări și în ce privește redefinirea și sancționarea muncii nedeclarate în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, respectiv prin primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parţial.

Astfel, „primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial va fi sancționată cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.”

Termenul de compensare a muncii suplimentare prin zile libere plătite a fost extins de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a evita blocarea desfășurării raporturilor de muncă ale agenților economici și asigurarea desfășurării activității acestora în bune condiții.

Totodata  a fost adoptată sancționarea depășirii cu mai mult de o lună a termenului stabilit pentru plata salariului în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz va fi sancționată: „cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei, pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepţia situaţiei în care angajatorul se află sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.”

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry