Direcția Generală Anticorupție lansează Campania națională de promovare a integrității “M.A.I. etic, M.A.I. integru”

Integritatea este un concept determinant pentru M.A.I., iar cetățenii, autoritățile statului și societatea civilă, deopotrivă, au așteptări legitime ca angajații instituției să își exercite atribuțiile în mod legal, imparțial și profesionist.

În vederea conștientizării personalului M.A.I. și a cetățenilor că integritatea este responsabilitatea tuturor, Direcția Generală Anticorupție implementează, în perioada mai-decembrie 2021, campania națională „M.A.I. etic, M.A.I. integru”.

Campania este organizată în acord cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 62 din 13.06.2018 privind organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a corupției și de educație pentru promovarea integrității în cadrul M.A.I., iar lansarea acesteia este inclusă în rândul evenimentelor care marchează data de 30 Mai – Ziua Aniversară a Direcției Generale Anticorupție – 16 ani de activitate.

Prin implementarea campaniei, ne propunem să încurajăm și să promovăm conduita bazată pe valori etice, comportamentele profesioniste demonstrate în activitatea colegilor noștri, precum și implicațiile lor în menținerea unui climat organizațional bazat pe integritate.

Prin această inițiativă, considerăm că putem contribui la consolidarea integrității și, implicit, a încrederii cetățenilor în serviciile prestate de angajații Ministerului Afacerilor Interne, instituție esențială pentru buna funcționare a societății.