Fenomenul migrației cetățenilor străini non UE, în România, a luat amploare! Obiectivele urmărite de ITM Brăila

În perioada 09.02-10.03.2023, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Brăila au desfășurat ”Campania Națională privind verificarea modului in care angajatorii români, agenții de muncă temporară și furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă respectă prevederile legale referitoare la relațiile de muncă și la regimul juridic aplicabil străinilor pe teritoriul României”, care face parte integrantă din Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023 și a fost motivată de faptul că fenomenul migrației cetățenilor străini non UE in România a luat amploare.

În vederea diminuării consecințelor negative, se impune consolidarea controlului legalității șederii pe teritoriul României a cetățenilor din statele terțe și a încadrării acestora pe piața muncii din România.

Obiectivele urmărite de inspectorii de muncă pe parcursul desfășurării campaniei au fost:

  • Verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea, executarea, modificarea suspendarea și încetarea contractului individual de muncă, respectiv, în cazul agentului de
    muncă temporară, a contractului de muncă temporară, cu privire la cetățenii străini non UE;
  • Verificarea respectării prevederilor legale privind punerea la dispoziție și utilizarea salariaților temporari proveniți din state non UE;

În perioada de referință au fost efectuate 64 de controale și aplicate 40 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 70.300 lei pentru neconformitățile constatate în domeniul relațiilor de muncă. Din totalul sancțiunilor aplicate, pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați doi angajatori din domeniile construcții și creșterea animalelor, fiind identificate două persoane fără a avea contract individual de muncă încheiat anterior începerii activității, fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 40.000 lei.

a transmis Liviu Arhire, șeful ITM Brăila.

În situațiile în care au identificat indicii privind săvârșirea unor fapte contravenționale a căror constatare este de domeniul de competență al I.G.I., inspectorii de muncă ai I.T.M. Brăila au fost însoțiți și au efectuat verificări împreună cu lucrători ai Biroului pentru Imigrări al Județului Brăila.

Pentru nerespectarea prevederilor legale și a neconformităților constatate, inspectorii de muncă ai I.T.M. Brăila au dispus măsuri pentru remedierea acestora, cu termen concret de realizare.