Peste 60.000 de locuri la tratament balnear, în 2023! Cine sunt beneficiarii și care este tariful maxim acceptat?

 • Durata sejurului unui bilet de tratament este de 16 zile, iar a tratamentului balnear este de 12 zile

Potrivit art.123 din Legea nr.263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, modificată și completată:

 • Biletele de tratament se pot acorda, în condiţiile prezentei legi, asiguraţilor sistemului public de pensii care îşi desfăşoară activitatea în instituţiile publice în care nu este reglementată constituirea fondului social, cu suportarea de către beneficiar a unei părţi din costul biletului. Diferenţa până la costul integral al biletului de tratament  se suportă de la bugetul asigurărilor sociale de stat.

În anul 2023 se asigură un număr maxim de 60.420 de locuri la tratament balnear, repartizate pe maxim 19 serii de trimitere, pentru unitățile proprii C.N.P.P., respectiv T.B.R.C.M.  S.A. care  deține în proprietate complexe balneare, situate în Ama­ra (jud.Ialomița), Bala (jud.Mehedinți), Bizusa (jud Sălaj), Buzias (jud.Timiș), Covasna (jud.Covasna), Geoa­giu Băi (jud.Hunedoara), Lacu Sărat (jud.Brăila), Moneasa (jud.Arad), Nico­lina (jud.Iași), Pucioasa (jud.Dambovița), Sărata Mon­teoru (jud.Buzău), Olanești (jud.Vâlcea) și Băile 1 Mai-Oradea (jud.Bihor).

Tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear, este de: 

 • 2.524,00 lei/bilet, la categoria 2** stele 
 • 2.652,00 lei/bilet, la categoria 3***/4**** stele.

Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obţinut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului în aplicaţia SPA, mai multe cereri au acelaşi punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă mai multe cereri au acelaşi punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu acelaşi punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament balnear aceluiași beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuții sau gratuit.

Biletele eliberate pot fi anulate cu restituirea integrală a contribuţiei în următoarele situaţii:

 • atunci când titularul nu se poate prezenta în staţiunea înscrisă pe bilet la data începerii seriei;
 • atunci când din motive personale, se renunţă la bilet, cu anunţarea prealabilă a casei teritoriale de pensii;
 • în situaţia în care, titularul, deşi s-a prezentat în staţiune la data înscrisă pe bilet, nu a fost cazat, prezentând motivaţia scrisă a unităţii prestatoare de servicii balneare. Aceste cazuri se raportază, în scris, de către casele teritoriale de pensii, la CNPP.

Solicitarea de restituire a contribuţiei poate fi depusă în termenul general de prescriptie de 3 ani de la data începerii seriei înscrisă în biletul de tratament.

Contributia se restituie partial beneficiarului, de catre casa teritoriala de pensii, in cazul in care acesta s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet si, din motive obiective, ,atestate cu documente (ex: contraindicatie medicala, motive familiale – deces sau alt eveniment neprevazut, juridice, calamitati sau urgente medicale ale titularului sau membrilor de familie) nu a beneficiat de servicii pentru intreaga durata a sejurului.

Restituirea in acest caz se face proportional cu numarul zilelor de sejur neefectuat si numai pe baza adeverintei eliberate de prestatorul de servicii.


Beneficiază de tratament balnear în mod gratuit:
 • pensionarii de invaliditate, în conformitate cu prevederile programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale;
 • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr.118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilită în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 • persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Legii 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoanele adulte ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • persoanele asigurate obligatoriu prevazute la art. 5,7,14 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care beneficiaza de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice, potrivit art. 21, art.22 si art. 24 din Legea nr. 346/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.
 • persoanele asigurate obligatoriu prevazute la art.5 din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, care beneficiaza de bilete de tratament balnear, cure balneoclimaterice potrivit art. 14, art.22 si art. 24 din Legea nr. 346/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar pentru care nu se mai recomanda programe individuale de recuperare conform prevederilor legale in vigoare (art. 79 lit. a si c din Legea nr. 263/2010).
 • asiguratii care isi desfasoara activitatea in locurile de munca prevazute la art. 30 alin.1 lit b din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv locurile de munca in conditii speciale din activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii, potrivit HG nr. 757/2008.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry