ANI propune sancționarea primarului comunei Gropeni! Stan Malinche nu a depus declarația de avere, în termenul prevăzut de lege!

Agenția Națională de Integritate a propus sancționarea primarului comunei Gropeni, Stan Malinche, în temeiul dispozițiilor art.29 din Legea 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Cu alte cuvinte, primarul comunei Gropeni va fi sancționat pentru că, nici până la acest moment, pe site-ul instituției nu există niciun document în rubrica declarație de avere sau declarație de interese.

Nerespectarea termenului pentru depunerea declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar Agenția poate declanșa din oficiu procedura de evaluare.

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Declaraţiile se păstrează pe pagina de Internet a instituției şi pe Portalul public al Agenției (http://declaratii.integritate.eu/), pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului, timp de 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.

În cazul primarului comunei Gropeni, Stan Malinche nu a mai furnizat declarația de avere către ANI din luna mai a anului 2018.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry