Brăila a pierdut finanțarea nerambursabilă! AFM a respins proiectul de achiziție autobuze electrice

Brăila a pierdut finanțarea nerambursabilă! AFM a respins proiectul de achiziție autobuze electrice

 

 

Potrivit datelor publicate pe portalul Administraţiei Fondului pentru Mediu, au depus proiecte de finanţare pentru mijloace de transport în comun electrice primăriile din Galaţi, Brăila, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca, Satu Mare, Piteşti, Ploieşti, Braşov şi Bucureşti. Galaţiul, alături de Timişoara, Iaşi, Piteşti, Satu Mare şi Constanţa se regăsesc pe lista solicitanţilor respinşi în urma verificării conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente.

În etapa a doua de analiză, cererile depuse de Cluj-Napoca, Ploieşti şi Brăila au fost respinse pe motiv că nu există dovada că Planul de calitate a aerului a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local, nu a fost publicat pe site-ul unității administrativ teritoriale și pe site-ul autorității publice teritoriale pentru protecția mediului, conform legii nr. 104/2011, art. 52, alin (5) și a HG nr. 257/2015 art 25. În final, au primit finanţare Primăria Generală a Capitalei – 340.000.000 de lei şi Primăria Braşov – 109.600.000 de lei.

Primăria Municipiului Brăila a depus pe data de 2 noiembrie 2018, proiectul „Achiziție de autobuze electrice în Municipiul Brăila”, pentru obținerea finanțării nerambursabile, prin Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public local de persoane, acordată de Administrația Fondului pentru Mediu.

Valoarea proiectului pentru municipiul Brăila, aprobată în ședința CLM din 31 octombrie 2018, era de 19.040.000,00 lei, din care 15.232.000,00 lei reprezinta finanțare nerambursabilă, iar suma de 3.808.000,00 lei reprezinta contribuția proprie a Municipiului Brăila care urma să fie suportată din bugetul local, la fel ca și alte cheltuieli neeligibile ce puteau apărea pe parcursul implementării proiectului.

 

10 tramvaie noi pentru municipiul Brăila

 

Primăria Municipiului Brăila s-a înscris alături de Galați și Ploiești în Sistemul Electronic de Achizitii Publice, pentru achiziționarea a 10 tramvaie noi, în lungime de 18 m. Prețul estimat pe contract este de 17 milioane de euro, din care 98% sunt fonduri europene și 2% din bugetul local.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor sau a cererilor de participare este de 27 februarie 2019.

Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire, clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj.

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Tramvaiele vor avea o capacitate de transport totală de 68 călători transportați în picioare și 32 persoane pe scaune fixe, nerabatabile, din care minim 6 accesibile din low floor.

Garanția funcționării tramvaielor este de minim 350.000 km sau minim 5 ani – care condiție se îndeplinește prima – de la data punerii în exploatare. Garanția se referă la tramvai în ansamblu și la toate componentele acestuia. Garanția poate fi extinsă până la 5 ani.

 

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry