Deputatul Popa și dezinformarea! Ce spun specialiștii despre acuzațiile false lansate de șeful liberalilor brăileni!

Deputatul PNL, Popa Alexandru, s-a grăbit să folosească în scop politic reanalizarea informațiilor folosite în procesul de fine-tuning, conform angajamentului asumat prin PNDR 2014-2020, prin care 18 localități din județul Brăila au fost scoase din categoria celor defavorizate. Deși este membru al Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, iar în calitate de parlamentar ar putea obține mult mai ușor informații corecte, Popa Alexandru s-a grăbit să atace politic această decizie.

Vom pune aceste atacuri mizerabile pe lipsa de experiență a tânărului deputat și ne dorim să credem că nu a fost cu rea-intenție dezinformarea pe care șeful PNL Brăila a produs-o în rândul locuitorilor județului Brăila.


Care este situația celor 18 localități din județul Brăila?

Conform informațiilor furnizate de Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, din totalul de 44 UAT-uri situate pe teritoriul județului Brăila, 20 de UAT-uri se regăsesc în zona eligibilă afectată de constrângerile naturale semnificate aferentă intervenției DR-10, în urma actualizării criteriului de fine-tuning pe baza criteriilor privind suprafețele irigate (udarea I) ori a suprafețelor ce au făcut obiectul proiectelor finalizate de investiții în sistemele de irigații finanțate prin M.125 a PNDR 2007-2013 și prin sM.4.3 a PNDR 2014-2020, cât și a criteriului privind ponderea ridicată a suprafețelor cu culturi permanente (vii sau livezi pe cel puțin 20% din suprafața agricolă a UAT) sau a criteriului privind producțiile medii estimate care depășesc 80% din media la nivelul UE pentru grâu și porumb.

Din totalul de 44 UAT-uri situate pe teritoriul județului Brăila, un număr total de 24 UAT, 4 au fost excluse din zona eligibilă afectată de constrângerile naturale semnificative, după cum urmează:

  • pentru 18 UAT-uri au fost depășite constrângerile naturale pe baza informațiilor privind suprafețele irigate (udarea I) (ANIF) având în vedere că peste 50% din suprafața agricolă a UAT a fost irigată;
  • concomitent cu depășirea constrângerilor naturale pe baza informațiilor privind suprafețele irigate (udarea I), 6 UAT-uri (Bordei Verde, Mărașu, Surdila-Găiseanca, Tudor Vladimirescu, Tufești și Viziru) au fost excluse și pe baza criteriului privind producțiile medii estimate care depășesc 80% din media producției la hectar la nivelul UE pentru grâu și porumb.

”Din totalul de 24 UAT-uri excluse din zona care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative, un număr de 6 UAT-uri (Frecăței, Mărașu, Racoviță, Stăncuța, Tichilești, Viziru) se regăseau pe lista UAT excluse ca urmare a depășirii contrângerilor naturale și în perioada de programare anterioară(PNDR 2014-2020).

2 UAT-uri (Berteștii de Jos și Jirlău) excluse în perioada de programare anterioară (PNDR 2014-2020) au fost incluse în zona eligibilă afectată de constrângeri naturale semnificative aferentă DR-10, ca urmare a actualizării perioadei de referință (2012-2021) privind suprafețele irigate (udarea I)”, a transmis deputatul PSD Nicu Niță, coleg al deputatului Popa Alexandru, în Comisia pentru Agricultură, dar care se pare că înțelege mai bine decât tânărul liberal cu ce se mănâncă politica agricolă.

Pentru UAT Mărașu și UAT Gropeni au fost actualizate limitele administrative în anul 2021 și astfel procentele privind suprafața irigată depășesc procentul de 100% datorită raportării ANIF la vechile limite/suprafețe administrative. Acest fapt nu neagă faptul că pentru ambele UAT-uri au fost depășite constrângerile naturale semnificative ca urmare a suprafețelor maxime irigate (udarea I) în perioada 2012-2021.

România, prin DGDR-AM PNDR din cadrul Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, își respectă angajamentele și obligațiile privind implementarea cadrului legislativ european și național aferent perioadei de programare PNDR 2014-2020 și PNS 2023-2027, și considerăm necesară consultarea tuturor documentelor relevante subiectului vizat anterior diseminării oricăror concluzii proprii în spațiul public.


Ce spun specialiștii din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Rurală?

Comisia Europeană a adoptat în data de 07.12.2022 prin Decizia C(2022)8783 de aprobare a Planului Strategic PAC 2023-2027 al României, asigurându-se astfel cadrul pentru acordarea sprijinului din partea Uniunii finanțat de Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și de Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Astfel, începând cu anul 2023 va fi activată intervenția DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative a PNS 2023-2027, în baza art. 71 din Regulamentul (UE) 2115/2021.

Sprijinul acordat în cadrul acestei intervenții se acordă anual per hectar de suprafață agricolă și urmărește o compensare pentru fermieri, în întregime sau parțial, pentru costurile suplimentare și pentru pierderile de venit generate de manifestarea constrângerilor naturale sau altor constrângeri specifice din zonele în cauză, diminuându-se în acest fel riscul de abandon al activităților agricole(mai ridicat în aceste zone). Astfel, sprijinul pentru intervenție va încuraja continuarea activităților agricole în aceste zone, împreună cu respectarea standardelor de condiționalitate.

În anul 2022, Direcția Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR (DGDR AM-PNDR) din cadrul MADR a demarat reanalizarea informațiilor folosite în procesul de fine-tuning, conform angajamentului asumat prin PNDR 2014-2020, urmând aceeași metodologie aplicată și în exercițiul anterior, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. 3 al Regulamentul (UE) nr. 1305/20132.

Au fost actualizate atât informațiile privind suprafețele irigate (udarea I), furnizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), aferente perioadei de referință 2012-2021, cât și cele mai recente informații furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR – februarie 2022) privind suprafețele agricole care au făcut obiectul proiectelor finalizate de investiții în sistemele de irigații finanțate prin M.125 a PNDR 2007-2013 și prin sM.4.3 a PNDR 2014-2020. Analiza acestor date a fost realizată la nivel UAT LAU2 (municipii, orașe, comune).

”Aceste date, împreună cu datele actualizate privind utilizarea terenurilor agricole (date furnizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – APIA (LPIS 2021), au generat unele modificări privind criteriile de fine-tuning referitoare la ponderea suprafețelor irigate din suprafața agricolă a UAT (de peste 50%), ponderea ridicată a suprafețelor acoperite de culturi permanente (vii sau livezi pe cel puțin 20% din suprafața agricolă a UAT) sau la producții medii estimate ridicate (care depășesc 80% din media la nivelul UE pentru grâu și porumb).

Pe baza rezultatelor obținute ca urmare a acestor reevaluări, a fost actualizată Metodologia de desemnare a zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale eligibile în cadrul intervenției DR-10, care împreună cu lista UAT LAU2 eligibile, a fost aprobată de către Comisia Europeană(COM) în luna decembrie 2022, odată cu aprobarea Planului Național Strategic 2023-2027.

Astfel, începând cu anul 2023, pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative (ANC SEMN), un număr de 723 localități (față de 757 localități desemnate în exercițiul anterior de fine-tuning) au fost incluse în această categorie, totalizând o suprafață agricolă de 4.047.790,65 ha (față de 4.372.107,57 ha aferentă UAT-urilor eligibile în perioada 2019-2022)”,  a transmis directorul general al Direcției Generale de Dezvoltare Rurală, Elena-Daniela REBEGA.

Pentru un număr de 79 localități au fost depășite constrângerile naturale cu ajutorul unor investiții (irigaţii) sau prin activitate economică (culturi permanente sau unde productivitatea normală a terenurilor prin sistemele agricole compensează pierderile de venit sau costurile suplimentare), având o suprafață agricolă exclusă de 548.163,21 ha, din care:

  • 470.716,28 ha situate în 65 UAT aflate în zone unde constrângerile naturale au fost depășite prin irigații,
  • 17.540,48 ha situate în 6 UAT aflate în zone în care peste 20% din suprafața agricolă este acoperită de culturi permanente (vii sau livezi) și
  • 59.906,45 ha situate în 8 UAT aflate în zone unde producțiile medii (grâu și porumb) depășesc media la nivel european (toate cele 8 UAT au fost excluse și pentru criteriul „aplicarea irigațiilor”).

Totodată, în lista UAT eligibile pentru plăți acordate în cadrul intervenției DR-10, aflate în zona ANC SEMN începând cu anul 2023, se află și 10 localități care au fost introduse suplimentar față de desemnarea anterioară (excluse în cele două procese de fine tuning anterioare în baza criteriilor analizate).

Pe site-ul MADR, secțiunea „Planul Național Strategic post 2020” – „Documente de programare” – „Intervenții de mediu și climă” (https://madr.ro/planul-national-strategic-pac-post-2020/documente-de-programare.html) pot fi consultate în detaliu toate informațiile referitoare la desemnarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative din cadrul intervenției DR-10, atât versiunea 3 a „Studiului pentru delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri natural sau cu alte constrângeri specific și ajustarea (fine-tuning) zonelor” cât şi „Lista UAT eligibile intervenții mediu și climă”, ori direct la adresele web aferente documentelor menționate anterior3.

Intervenția DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative se adresează fermierilor activi, definiți în baza art. 4, alin. (1) din cadrul Regulamentului (UE) 2115/2021, sprijinul fiind acordat în baza derulării pe baze voluntare a unor angajamente anuale.

”Pe fondul limitărilor bugetare privind finanțarea intervențiilor de dezvoltare rurală în cadrul PNS 2023-2027, valoarea plăților compensatorii care vor fi acordate pentru zonele încadrate în zona afectată de constrângerile naturale semnificative este de 12 euro/ha/an, acoperind parțial costurile suplimentare și pierderile de venituri estimate în metodologiile de calcul.

În același timp, prevederile regulamentului care stabilește regulile de finanțare prin Planurile Strategice, nu va mai putea asigura în noua perioadă de programare creșterea intensității sprijinului în cadrul proiectelor de investiții implementate în zonele afectate de constrângeri naturale”,

a mai declarat Elena-Daniela REBEGA.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry