VIDEO: Una dintre cele mai frumoase grădinițe din Brăila și-a deschis porțile către prichindei! Investiția s-a realizat cu fonduri europene!

Primăria Municipiului Brăila a finalizat lucrările aferente contractului de finanțare nr. 3812/25.03.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, pentru proiectul ‘‘Eficientizare energetică  Corp C3 – Grădinița cu program prelungit nr. 60 și Internat L.P.S.’’, cod SMIS 116303.

Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice.

 • 532.000 euro – valoarea totală a proiectului cu fonduri europene:
 • 408.000 euro – fonduri europene
 • 124.000 euro – contribuția Primăriei Brăila
 • Constructor – S.C. LARAPEU CONSTRUCT S.R.L. – Brăila
 • Proiectant – S.C. CIC CONS S.R.L. – Brăila

Prin realizarea acestor intervenții s-a obținut o eficiență energetică crescută a clădirii în care își desfășoară activitatea Grădinița nr. 60 și Internatul L.P.S. – Corp C3, care va determina scăderea consumului anual de energie primară, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, dar și realizarea unui imobil ce va oferi condiții optime pentru desfășurarea procesului educațional.

Perioada de derulare a lucrărilor a fost de 12 luni

Lucrările de eficientizare energetică au constat în:

– Placarea cu polistiren expandat ignifug de 10 cm grosime a fațadelor, subsolului, termoizolarea terasei

– Schimbarea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC cu geam termopan alcătuit din 3 foi de geam și grile de aerisire;

– Montare centrale termice – utilizarea surselor regenerabile de energie pentru asigurarea necesarului de energie termică pentru încălzire și prepararea apei calde de consum (principala măsură de eficientizare energetică pe partea de încălzire o constituie montarea unei pompe de căldură aer-apă suplimentată cu 2 centrale termice murale în condensație cu o eficiență ridicată și consum redus de combustibil, sursa principală de energie pentru prepararea apei calde menajere în clădire, o reprezintă cele 4 panouri solare prevăzute cu un sistem de pompare – automatizare);

– Dotarea cu 7 aparate aer condiționat;

– Înlocuire corpuri de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață – LED;

– Refacere instalații electrice și realizare instalațiile de curenți slabi

– Dotarea cu instalații PSI – 6 hidranți interiori și 2 hidranți exteriori

– Detecție și semnalizare incendiu

– Refacere hidroizolații și sisteme de scurgere pentru prevenția infiltrațiilor de apă

Lucrări conexe:

– Zugrăveli interioare cu var lavabil pe pereții interiori și tavane;

– Scară exterioară de evacuare, din beton armat;

– Rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități;

– Recompartimentări interioare.

În acest imobil își desfășoară activitatea:

– 50 de copii preșcolari – în grădiniță

– 80 de copii școlari – în cele trei clase de la parter

– 56 de elevi cazați – în cele 14 camere ale internatului

– 6 cadre didactice,

Echipa de proiect

 • Manager proiect – Ghionu Mihaela Adelina
 • Asistent manager proiect – Giugiuc Marian
 • Responsabil monitorizare – Dinu Ileana
 • Responsabil financiar – Daniela Mariana Mihalache
 • Responsabil juridic – Jercan Marin
 • Responsabil tehnic – Corneliu Remus Radu
 • Responsabil  achiziții publice – Mirela Moldoveanu
 • Responsabil publicitate si informare – Radu Gelu Ciprian

Suplimentar, Primăria Municipiului Brăila a mai alocat aproximativ 33.000 euro pentru:

– Dotări mobilier pentru 15 camere de cazare ale internatului

– Mașină de spălat rufe profesională și uscător – spălătorie

– Mașină de spălat vase, plită cu 6 arzătoare, cuptor și friteuza – bucătărie

– Reparații uși

– Înlocuire pardoseală parchet

– 24 de băncuțe și scaunele pentru grădinița – grupa mare

Pentru viitor, printr-o colaborare între Primăria Municipiului Brăila și Liceul cu Program Sportiv, se dorește:

– Asfaltarea curții liceului

– Realizare piste de atletism pentru elevii liceului

– Modernizare Sala de Sport – proiectul va fi depus pe P.N.R.R.  

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry