„Strategia de dezvoltare a județului Brăila 2021-2027” – proiect finanțat prin POCA 2014-2020!

UAT Judetul Braila a finalizat implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a judetului Braila 2021-2027”, cod SIPOCA…