Atenție brăileni! A început repartizarea locurilor de parcare în Cartier Viziru III, perimetrul Aleea Lebedei – Aleea Cocorilor!

Odata cu finalizarea lucrarilor de reparatii si intretinere in zona amintita, S.U.P.A.G.L. Braila va trece la operatiunile de repartizare a locurilor de parcare marcate.

Vor fi respectate urmatoarele prioritati stabilite prin Regulamentului de Organizare si Functionare a sistemului de administrare a parcarilor publice din Municipiul Braila:

a) persoane cu handicap;

b) persoanele care au rezervate locuri parcare;

c) persoanele care au rezervate locuri parcare în imediata apropierea parcarii, şi care solicită o mutare de amplasament;

d) persoane care au deţinut garaje şi acestea au fost desfiintate, cu condiţia să aibă domiciliul în zona respectivă;

Parcarile care fac obiectul prezentului anunt sunt:

Z44 bis – Curte interioara a blocurilor D4 , F4, F5 – Aleea Cocorilor = 51 locuri de parcare;

Z42 – curte interioara a blocurilor E3, E4 – Aleea Cocorilor    = 52 locuri de parcare;

Z41 – curte interioara a blocurilor E1, E2 – Aleea Cocorilor     = 48 locuri de parcare;

Z44 – Aleea Lebedei, Cartier Caporal Musat                          = 92 locuri de parcare.

In perioada 20.07.2020 – 31.07.2020, S.U.P.A.G.L. Braila va contacta persoanele care la data efectuarii lucrarilor aveau rezervate si platite locuri de parcare, precum si cele care au detinut garaje pentru care s-a dispus desfiintarea acestora in vederea confirmarii pozitiei in parcarile resistematizate.

Incepand cu data de 03.08.2020, ora 00,00, persoane fizice si persoane juridice pot rezerva locurile ramase disponibile (evidentiate pe schita cu culoare verde) numai prin accesarea Aplicatiei informatice in vederea rezervarii si platii pe internet a parcarilor de resedinta, online (https://parcaribraila.gisapp.ro, parcaribraila.gisapp.ro, Primariabraila → SmartCity → Rezervare Parcare Domiciliu Online) sau la sediul S.U.P.A.G.L. Braila cu sprijinul reprezentantilor institutiei in intervalul orar 08,00,-15,00 de luni pana joi si 08,00-12,00 – vineri.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii si sa prezinte urmatoarele documente:

1.Să aibă adresa de domiciliu in imediata apropriere a imobilului (la mai puţin de 30 m de frontalul imobilului); In cazul in care solicitantul se prezinta la sediul S.U.P.A.G.L. Braila va avea asupra sa documentul care atesta domiciliu (B.I. / C.I. sau copie xerox după actul de proprietate al imobilului), sau dupa caz, viza asociatiei de proprietari in cazul in care nu are domiciliul stabil sau flotant in locatia respectiva).

2.Să facă dovada, dreptului de proprietate sau de folosinta asupra unui autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 tone cu revizia tehnica de actualitate.

3.Să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a autovehiculului în sistem leasing, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la pct.2.

4.Să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

5.În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar a fi prezentat şi documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice.

6.Condiţiile prezentate la punctele 3 şi 4 sunt obligatorii în situaţiile în care solicitantul, persoană fizică / juridică nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare.

Facem urmatoarele precizari:

– in Cartierul Viziru III, in perimetrul dintre Aleea Lebedei si Aleea Cocorilor, intre blocurile E1 – D4, S.U.P.A.G.L.Braila a executat lucrari de intretinere a parcarilor turnand covor asfaltic pe o suprafata de 6.440 m.p.

– pentru evacuarea eficienta a apelor pluviale au fost montate un numar de 12 geigere noi;

– S.U.P.A.G.L.Braila a trasat si numerotat cele 243 locuri de parcare.

In acest fel o zona importanta din Braila a fost reabilitata si redata cetatenilor.

Si in viitor, S.U.P.A.G.L.Braila isi propune sa pastreze calitatea lucrarilor la un nivel ridicat, astfel incat sa constituie un exemplu.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry