CUP Dunărea va produce energie electrică din resurse regenerabile fotovoltaice în cele 12 locații ale companiei!

Compania de Utilități Publice “Dunărea” Brăila, în calitate de beneficiar al Proiectului „Imbunatățirea eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. – 2.6847 MW (2,684.70 kW)”, cod SMIS 2014+ 159365, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11. Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, a semnat în data de 09.10.2023 un Contract execuție lucrări:

Lucrari executie „Sistem panouri fotovoltaice – (echipamente de producere energie electrică fotovoltaică, inclusiv montaj mecanic și racordare electrică)”

Antreprenor: ASOCIEREA A.B. INTELIGENT AX SRL (Lider de asociere), ALTIGE IMPEX (Asociat 1), PREDU ENERGY (Asociat 2)

Valoarea contractului de lucrări: 12.615.875,12 Lei (fără TVA)

Obiectivul general al proiectului este in corelare directa cu Obiectivul Specific 11.1 Eficiența energetică si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor si cu acțiunea de finanțare, conform secțiunii 1.3.1., prin faptul ca se dorește construirea unei capacitați de producere a energiei electrice din resurse regenerabile fotovoltaice în cele 12 locații ale companiei, cu o putere de până la 400 kWp pentru fiecare amplasament, în cuantum de 2.6847 MW.

Durata contractului este de 3 luni, începând cu data notificată în Ordinului de începere a lucrărilor, pana la data de 31.12.2023.

Obiectul contractului include:

– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției. Prin implementarea proiectului se apreciaza ca pentru primul an de operare se va inregistra o reducere de 1,174.73 Echivalent tone de CO2 tinand cont de factorul de conversie in valoare de 0.33 tCO2/MWh. Pentru intreaga perioada de utilizare calculul este detaliat in documentatia tehnica.

– Reducerea intensității energetice a activității prin utilizarea cu prioritate a energiei electrice produse. Se estimeaza o productie de energie 3,559.79 MWh/an in primul an de operare.

– Stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice

– O economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului

Rezultatele așteptate constau în: eficientizarea costurilor materiale, eficientizarea costurilor cu energia, eficientizarea costurilor de întretinere, dezvoltarea zonei din punct de vedere economic, îmbunătațirea situațieI economice și sociale la nivelul orașului Brăila,reducerea riscurilor pentru sanatatea publică și îmbunătățirea mediului natural, atingerea standardelor internaționale de tehnologie și de calitate, care sustin viabilitatea financiară și de mediu în sectorul utilităților de apă.

Contractul este asigurat prin următoarea schemă de co-finanțare: 6% contribuție CUP Dunărea Brăila, 9 % contribuție publică națională și 85 % contribuția Uniunii Europene.

Obiectivul Proiectului „Imbunatățirea eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. – 2.6847 MW (2,684.70 kW)” îl reprezintă eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul companiei.

Valoarea totală a Proiectului: 21,419,803,79 lei, din care valoarea co-finanțării din Fondul de Coeziune este de 16,471,097,38 lei.

Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry