Investiție de peste 20 de milioane de lei în modernizarea centrului și zonei industriale vechi! Proiect implementat cu succes de Primăria Brăila!

Primăria Municipiului Brăila, în calitate de Beneficiar, a finalizat lucrările aferente contractului de finanțare nr. 5639/09.07.2020, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila, în calitate de Organism Intermediar pentru proiectul “Regenerare zone urbane degradate sector 1“, cod SMIS 127350.

Finanțarea a fost asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – ”Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4.2 – ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 20.551.989,76 lei, din care valoarea sumei nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regională a fost de 7.531.545,29 lei, iar contribuția Primăriei Municipiului Brăila a fost de 11.868.561,07 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 77 de luni, respectiv între data de 11.08.2017 și data de 31.12.2023, aceasta cuprinzând și perioada de desfașurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Perioada de derulare a lucrărilor de intervenţie asupra terenurilor degradate a fost de 24 1/2 luni de la data emiterii ordinului de începere, între 14.11.2021 – 29.11.2023.

Prin implementarea acestui proiect s-a realizat reconversia funcțională și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate amplasate pe str. Mercur nr. 28 A lot 2, str. Mare nr. 38A, str. Mare nr. 38B și Calea Galaţi nr. 2, prin transformarea lor in zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate şi asigurarea  accesului la acestea prin intermediul străzilor urbane adiacente modernizate.

Terenurile care au făcut obiectul investiției se regăsesc în Registrul Local al spațiilor verzi ale Municipiului Brăila, unde au fost încadrate ca terenuri degradate. Acestea sunt amplasate in Centrul Istoric al Municipiului Brăila și în zona industrială veche, aproape de faleza Dunării, având următoarele suprafețe:

 • Str. Mercur nr. 28A lot 2 – 3276 mp;
 • Str. Mare nr. 38A – 7397 mp;
 • Str. Mare nr. 38B – 2686 mp;
 • Calea Galati nr. 2 – 1326 mp;

Amplasamentele din str. Mare nr. 38 A si str. Mare nr. 38. B sunt alipite si fac obiectul unui singur spațiu de agrement în suprafață totală de 10.083 mp.

Lucrările realizate în cadrul proiectului au vizat amenajarea spațiului verde – defrișarea vegetației crescută sălbatic, modelarea terenului, plantarea de material dendrologic (plante perene, arbori și arbuști), gazonarea suprafeței, realizarea de alei pietonale cu piatră naturală, montarea de mobilier urban – bănci, coșuri de gunoi, foișoare, racordarea la utilități, instalarea unui sistem de supraveghere video, realizarea sistemului de irigații și de iluminat. Totodată, pe Str. Mare, Str. Mercur şi Vadul Schelei s-a executat o nouă structură rutieră, suprafața carosabilă și trotuarele fiind realizate cu pavaj din piatră naturală

se arată în comunicatul de presă.

În cadrul proiectului au fost executate următoarele categorii principale de lucrări:

 • Lucrări de peisagistică – amenajarea spațiului verde și a aleilor pietonale
  • Conform prevederilor studiului peisagistic s-a realizat defrișarea vegetației crescută sălbatic, s-a nivelat terenul, a fost plantat material dendrologic (plante perene, arbori și arbuști), s-a gazonat suprafața și au fost amenajate alei pietonale cu pavaj din piatră naturală.
  • Prin intervențiile realizate în cadrul proiectului a fost amenajata ca zonă verde o suprafață totală de 14,685 m.p.
 • Realizarea iluminatului exterior si a sistemului de supraveghere video
  • Iluminatul exterior a fost asigurat prin montarea unui număr de 20 de stâlpi de iluminat ornamentali cu câte doua lămpi LED cu consum redus de energie. Alimentarea cu energie electrică s-a realizat prin racordarea la instalația electrică stradală.
  • Totodată a fost realizat un sistem de supraveghere video conectat la dispeceratul Politiei Locale a Municipiului Brăila, format din 20 de camere de supraveghere.
 • Realizarea unui sistem de irigații și racordarea acestuia la utilități
  • În vederea asigurării aportului zilnic de apă necesar supraviețuirii si dezvoltării corespunzătoare a materialului dendrologic plantat in cadrul proiectului, a fost amenajat un sistem de irigații automatizat, cu aspersoare.
 • Lucrări de modernizare a carosabilului pe Str. Mare, Str. Mercur şi Vadul Schelei
  • Străzile respective sunt amplasate în partea central-estică a Municipiului Brăila, mărginind terenurile ce au fost supuse intervenției, acestea asigurând în mod direct accesul cetățenilor la zonele de verdeață si relaxare amenajate prin proiect. Acestea sunt străzi de categoria a III-a – colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătura sau magistrale.

Lucrările de modernizare a acestor străzi au constat in realizarea următoarelor intervenții specifice:

 • desfacerea pavajului de piatra naturala existent cu recuperarea pavelelor;
 • realizare suprafață carosabilă și trotuare cu îmbrăcăminte cu pavaj din piatră naturală;
 • amenajarea spațiilor verzi;
 • realizarea unui sistem de colectare a apelor pluviale;
 • asigurarea elementelor de semnalizare rutieră.

Străzile modernizate în cadrul proiectului au în total o suprafață de 21,695 m.p. și o lungime de 1.322 m.l., din care:

 • Str. Mare – 541 m.l.;
 • Str. Mercur  – 283 m.l.;
 • Str. Vadul Schelei – 498 m.l.
 • Amplasare mobilier urban

În zonele amenajate prin proiect au fost amplasate 50 de bănci și 50 de coșuri de gunoi realizate din materiale durabile și au fost realizate 3 foișoare și o pergola construite din lemn stratificat, cu forme orginale și atractive.

Intervențiile realizate in cadrul proiectului au condus la creșterea suprafețelor verzi la nivelul municipiului Brăila, pe fondul reintegrării în circuitul urban a terenurilor degradate și transformarea lor în zone de agrement și recreere în beneficiul cetățenilor/ vizitatorilor, cu un impact pozitiv semnificativ asupra comunității locale, prin multiplele beneficii socio-economice si de mediu generate.

Printre cele mai importante beneficii aduse de intervențiile realizate în cadrul proiectului, se pot menționa următoarele:

 1. Beneficii economice: prezenţa spaţiului verde, prin aspectele benefice pe care le oferă locuitorilor (estetice, de sănătate etc.), determină creşterea în valoare a zonelor urbane şi implicit, a valorii proprietăţilor localizate în vecinătatea lor;
 2. Beneficii sociale: Spaţiile verzi bine întreţinute joacă un rol semnificativ în promovarea sănătăţii populaţiei urbane. Acestea oferă oportunităţi prin care încurajează un stil de viaţă mai activ, prin plimbări, alergare, exerciţii fizice, ciclism etc.;
 3. Din perspectivă ecologică, spaţiile verzi urbane sunt un adevărat moderator al impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător. Acestea au o contribuţie importantă la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și contribuie totodată la atenuarea poluării fonice. Spaţiile verzi, în special cele compacte, constituie adevărate bariere pentru zgomote, contribuind semnificativ la reducerea nivelului acestora, în perioada de vegetaţie.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry