Parcări noi și moderne în Plantelor! Începând de luni, brăilenii pot rezerva locurile de parcare! Vezi aici, care sunt criteriile!

Prin lucrările de reamenajare a spațiilor dintre blocurile cartierului Plantelor, îndepărtarea construcțiilor folosite ca și garaje, sau pentru depozitarea diferitelor obiecte, precum și a vegetației crescute necontrolat, spațiul a fost deschis și s-au efectuat lucrări de refacere a trotuarelor, a căilor de acces și a spațiului verde.

Având în vedere configurația terenului din acest cartier, respectiv: alei înguste, distanța între blocuri improprie amenajării unor parcări de reședință mari, s-a procedat la identificarea spațiilor care îndeplinesc condițiile legale pentru semnalizarea spațiilor destinate parcării autoturismelor cetățenilor și au fost identificate un număr de 30 de astfel de spații care vor putea fi rezervate de persoanele care dețin un autoturism și locuiesc în acest cartier.

”Plantelor este unul dintre cele mai vechi cartiere care pană în acest moment nu oferea un spațiu generos unde cetățenii să iși poată parca autoturismele, în siguranță.

Primele și ultimele covoare asfaltice au fost făcute la construirea cartierului. De atunci s-a mai plombat în fiecare an câte puțin.

În 2020 au fost finalizate lucrările de asfaltate a străzilor, trotuarelor din cartier, s-au plantat garduri vii și în locurile unde spațiul a permis s-au făcut parcări noi după demolarea garajelor”, a declarat primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir.

Odată cu finalizarea lucrărilor de reparații și întreținere, S.U.P.A.G.L. Brăila va trece la operațiuni de semnalizare rutieră, amplasarea de indicatoare rutiere, amplasare de puncte de colectare selectivă a deșeurilor, semnalizarea parcărilor de reședință și la repartizare a locurilor de parcare marcate în acest cartier.

Pentru repartizarea locurilor de parcare vor fi respectate următoarele priorități stabilite prin Regulamentului de Organizare și Funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice din Municipiul Brăila:

a) persoane cu handicap;

b) persoanele care au rezervate locuri de parcare;

c) persoanele care au rezervate locuri de parcare în imediata apropiere a parcării, şi care solicită o mutare de amplasament;

d) persoane care au deţinut garaje şi acestea au fost desființate, cu condiţia să aibă domiciliul în zona respectivă;

În perioada 10.08.2020 – 15.08.2020, S.U.P.A.G.L. Brăila va contacta persoanele care la data efectuării lucrarilor aveau rezervate și plătite locuri de parcare, precum și cele care au deținut garaje pentru care s-a dispus desființarea acestora în vederea confirmării poziției în parcările nou amenajate.

Începând cu data 17.08.2020, ora 00,00, persoane fizice și persoane juridice pot rezerva locurile rămase disponibile (evidențiate pe schiță cu culoare verde) numai prin accesarea Aplicației informatice în vederea rezervării și plății pe internet a parcărilor de reședință, online (https://parcaribraila.gisapp.ro, parcaribraila.gisapp.ro, Primariabraila → SmartCity → Rezervare Parcare Domiciliu Online) sau la sediul S.U.P.A.G.L. Brăila cu sprijinul reprezentanților instituției în intervalul orar 08,00 -15,00 de luni până joi și 08,00 – 12,00 – vineri.

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reşedinţă solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii si sa prezinte urmatoarele documente:

1. Să aibă adresa de domiciliu in imediata apropriere a imobilului (la mai puţin de 30 m de frontalul imobilului); In cazul in care solicitantul se prezinta la sediul S.U.P.A.G.L. Braila va avea asupra sa documentul care atesta domiciliu (B.I. / C.I. sau copie xerox după actul de proprietate al imobilului), sau dupa caz, viza asociatiei de proprietari in cazul in care nu are domiciliul stabil sau flotant in locatia respectiva).

2. Să facă dovada, dreptului de proprietate sau de folosinta asupra unui autovehicul funcţional a cărui masă să nu depăşească 3,5 tone cu revizia tehnica de actualitate.

3. Să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziţionare a autovehiculului în sistem leasing, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de la pct.2.

4. Să facă dovada, prin prezentarea unei adeverinţe, că persoana juridică care are calitatea de proprietar al autovehiculului este de acord ca solicitantul să utilizeze vehiculul, inclusiv să parcheze la domiciliu.

5. În cazul în care vehiculul încredinţat este achiziţionat în sistem leasing este necesar a fi prezentat şi documentul care atestă calitatea de utilizator (viitor proprietar) a persoanei juridice.

6. Condiţiile prezentate la punctele 3 şi 4 sunt obligatorii în situaţiile în care solicitantul, persoană fizică / juridică nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare.

În ultimii patru ani, Primăria municipiului Brăila, prin SUPAGL, a reușit să creeze sute de noi locuri de parcare, moderne, înlocuind astfel, în mare parte, garajele tip ”concivia” care ocupau mult spațiu și aveau și un aspect neplăcut.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry