Președintele Chiriac a semnat, alături de ministrul Grindeanu, protocolul pentru obiectivul de investiții “Drum expres TransRegio Galați-Brăila-Slobozia-Drajna-Chiciu-Autostrada A2”!

Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila se va uni cu județele Galați, Ialomița și Călărași în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud a României.

Astăzi, 9 februarie, a fost semnat protocolul de colaborare pentru proiectul “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum expres TransRegio Galati-Braila-Slobozia-Drajna-Chiciu-Autostrada A2” încheiat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.

Mesajul a fost publicat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu:

”În continuarea procesului de descentralizare a proiectelor de infrastructură rutieră am semnat astăzi 6 protocoale cu autoritățile locale. Prin această abordare îmi doresc să urgentăm proiectarea și construcția mai multor obiective cu impact local:

  • “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Drum de legatură între DX Brăila – Galați și VO Galați”
  • “Elaborare Studiu de Fezabilitate și realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) pentru obiectivul de investiții TransRegio Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu și Drajna- A2”
  • “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții “Modernizare drum existent DN 25, între Galați și Tudor Vladimirescu”
  • ”Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Curtea de Argeș”
  • “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru Drum de ocolire Municipiul Reșița între DN58 și DN58B – Faza 1 și Drum de ocolire Municipiul Reșița între DN58B si DJ581 – Faza 2”
  • “Elaborarea Studiului de Fezabilitate, realizarea documentației tehnice pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și obținerea Autorizației de Construire (A.C.) pentru obiectivul de investiții Varianta de ocolire Băbeni (județul Vâlcea)”
Scopul Asociației este planificarea, elaborarea, coordonarea și implementarea de proiecte de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale, printr-un mecanism de finanțare specific obiectivelor propuse, ce rezultă din documentele programatice, existente la nivel național, regional și județean.

În acest sens, Asociația va oferi un cadru instituțional de cooperare la nivel zonal, în vederea promovării, inițierii și realizării unor investiții în domeniul infrastructurii de transport și se constituie în scopul organizării, reglementării, finanțării, monitorizării şi coordonării, pe raza de competentă a unităților administrativ-teritoriale membre, realizarea unui plan de dezvoltare, a unor mecanisme de pregătire și execuție a proiectelor de investiții în infrastructura de transport de interes strategic pentru dezvoltarea economică și socială a unităților administrativ-teritoriale din zona de Est și Sud a României ce au ca destinație:

1) asigurarea inter conectivității județelor membre la o infrastructură de transport, modernă (aerian, rutier, naval și feroviar) prin asigurarea planificării, pregătirii, coordonării și implementării acestor proiecte;

2) pregătirea, accesarea resurselor financiare și implementarea obiectivului de investiții ce vizează construirea unui drum expres TransRegio Galați – Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu – Autostrada A2;

3) simplificarea şi îmbunătățirea cadrului administrativ, prin inițierea de propuneri care să vizeze dezvoltarea economică durabilă a județelor componente;

4) încheierea de parteneriate și acorduri de implementare pentru realizarea unor proiecte de investiții în infrastructura de transport cu instituții și autorități cu competențe conferite de legislația națională în vigoare;

5) modernizarea și extinderea infrastructurii de transport rutier și feroviar, aferente zonei;

6) dezvoltarea parteneriatului public-privat;

7) îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei;

8) coordonarea tuturor intervențiilor care se vor finanța prin intermediul Asociației;

9) susținerea accesării diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate și FESI, în cadrul cărora administrațiile publice/guvernamentale sunt eligibile ca solicitanți ai finanțărilor nerambursabile;

10) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administrației publice locale de interes județean, în ceea ce privește aspectele de dezvoltarea infrastructurii de transport, în scopul de a susține politicile și acțiunile de interes intercomunitar;

11) coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării unui plan de acțiune, într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială ale județelor membre, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu;

12) pregătirea și/sau implementarea de proiecte comune, în toate domeniile de activitate pentru care membrii Asociației au competențe legale, ce vor fi derulate de către toți membrii Asociației sau de către o parte dintre membrii Asociației și care urmează a fi promovate și derulate prin intermediul diferitelor PO sau alte surse de finanțare (buget de stat, alte fonduri publice);

13) realizarea monitorizării proiectelor finanțate.

Contribuția Consiliului Județean Brăila urmează a fi stabilită prin Actul Constitutiv și Statutul Asociației și se referă la asigurarea resurselor necesare înființării și funcționării acestei structuri și implicarea activă în dezvoltarea activității acesteia.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry