Primarul lămurește situația indemnizațiilor: ”Au încercat să speculeze acest subiect în mod politic conducerea A.J.P.I.S. Brăila și jurnalista care a publicat minciuni pe Facebook”

Persoanele cu dizabilități încadrate în gradul grav de handicap beneficiază de indemnizație lunară, conform prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, al cărui cuantum este în sumă de 2.079 lei.

În evidența Direcției de Asistență Socială figurează un număr de 2.942 persoane cu handicap grav, adulți și copii.

Plata indemnizațiilor lunare și a salariilor asistenților personali se asigură, conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 448/20006, astfel:

  •  90% din bugetul de stat (de la guvern), suma virată parțial
  • 10% din bugetul local (de la primărie), sumă plătită integral

Plata aferentă lunii octombrie s-a făcut integral, iar în data de 15 noiembrie 2023 s-a efectuat o plata parțială din cuantumul indemnizației aferente lunii noiembrie (în sumă de 816 lei), urmând ca ulterior rectificării bugetare pe care o va face Guvernul și repartizării fondurilor necesare din bugetul de stat către Primăria Brăila, să fie efectuată diferența de plată până la cuantumul integral.

Conform legii 448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități art 40, alin 1 „Autoritățile administrației publice au obligația să prevadă în bugetul local sumele necesare din care se suportă salarizarea (persoanelor cu dizabilități), precum și celelalte drepturi cuvenite asistentului personal potrivit legii, SUMELE SE ASIGURĂ ÎN PROPORȚIE DE CEL MULT 90% DIN BUGETUL DE STAT, DIN SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ, ÎN BAZA NUMĂRULUI DE BENEFICIARI COMUNICAT DE UNITĂȚILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE”.

În urma dezbaterilor de pe rețelele sociale, în care unele persoane au încercat să manipuleze opinia publică, administrația locală a transmis un comunicat de presă pentru a clarifica situația.

Se poate observa că banii pentru plata indemnizației persoanelor cu handicap au o destinație clară și sumele primite cu această destinație nu pot fi folosite de primării pentru alte plăți: utilități, salariile altor categorii de personal, festivaluri, etc., așa cum au încercat să speculeze acest subiect in mod politic conducerea A.J.P.I.S. Brăila și  jurnalista Gina Bahor care a publicat minciuni pe Facebook și sugerat o deturnare a banilor publici dintr-o destinație către alta destinație, fapt fals și ilegal.

Primăria Municipiului Brăila a transmis în data de 14 noiembrie 2023 adrese către Prefectura Brăila și  Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila prin care solicitam suplimentarea sumelor de la bugetul de stat pentru persoanele cu dizabilități întrucât suma defalcată din T.V.A. asigurată de guvern este incompletă (insuficientă).

Prefectura a transmis tot în data de 14 noiembrie 2023 solicitarea către Secretariatul General al Guvernului care a răspuns în data de 16 noiembrie că a transmis adrese spre soluționare, în vederea acordării sumelor de către Ministerul Finanțelor și Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fapt ce dovedește că plata acestor sume se face de la Guvern și nu de la primărie”, a transmis într-un comunicat de presă primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry