Programul de măsuri stabilite necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe străzile din județul Brăila, în sezonul rece 2023-2024

Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, întrunit în şedinţa din data de 19 octombrie, a aprobat  „Programul de măsuri stabilite de către Primăria Municipiului Brăila, primăriile orașelor și comunelor, Consiliul Judeţean Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila, necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale în sezonul rece 2023-2024”.


Programul  de măsuri stabilite de către Primăria Municipiului Brăila necesare asigurării deszăpezirii și circulației în condiții corespunzătoare pe străzile municipiului în sezonul rece 2023-2024.

1. Asigurarea utilajelor necesare, precum utilaje cu lamă pentru împrăștiat material antiderapant, utilaje cu lamă metalică, utilaje pentru curățat trotuare, încărcător sare/zăpadă, încărcător frontal pentru curățat zăpada, în urma derulării procedurii de achiziție publică.

Termen:      întreaga perioadă a sezonului rece 2023-2024

Răspunde:  Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila

2. Asigurarea resurselor materiale și umane pentru efectuarea lucrărilor de îndepărtare a zăpezii depuse în straturi de pe căile publice (treceri pietoni, rampe acces, parcuri, zone de agrement), de spargere și îndepărtare a gheții și de încărcare și transport al zăpezii și gheții.

Termen:      întreaga perioadă a sezonului rece 2023-2024

Răspunde:  Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila

3. Efectuarea activităților de curățare, transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.                                                                              

Termen:      întreaga perioadă a sezonului rece 2023-2024

Răspunde:  Serviciul de Utilitate Publică de Administrare și Gospodărire Locală Brăila

4. Asigurarea serviciului de transport public local de călători în condiții normale de circulație și de siguranță prin Programul de măsuri și Planul de acțiune care sunt anexate la prezenta hotărâre.

Termen:      întreaga perioadă a sezonului rece 2023-2024

Răspunde:  S.C. BRAICAR S.A. Brăila


Programul  de măsuri stabilite de către primăriile orașelor și comunelor din județ, necesare asigurării deszăpezirii și circulației în condiții corespunzătoare pe drumurile comunale în sezonul rece 2023-2024.

1. Asigurarea utilajelor şi constituirea stocurilor de materiale antiderapante necesare deszăpezirii sau încheierea contractării serviciului de deszăpezire în vederea desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe toate arterele de acces spre şi în interiorul localităţilor de pe raza unităţii administrativ-teritoriale,  pentru sezonul rece 2023-2024. 

Răspunde: Primarii oraşelor şi comunelor


Programul  de măsuri stabilite de către Consiliul Județean Brăila necesare asigurării deszăpezirii și asigurării circulației în condiții corespunzătoare pe drumurile judeţene în sezonul rece 2023-2024

1. Finalizarea contractării și execuția lucrărilor de întreținere și reparații a drumurilor județene.

Termen:      01.11.2023         

Răspunde:  Serviciul Achiziții Publice Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice

2. Contractarea serviciului de deszăpezire a drumurilor județene.

Termen:      01.11.2023         

Răspunde:  Conducerea societății contractante

3. Pregătirea şi echiparea bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin și aprovizionarea cu substanțe inhibitoare și material antiderapant.

4. Aprovizionarea cu carburanți și lubrifianți și verificarea stării tehnice a utilajelor.

5. Instructajul personalului care participă la deszăpezire.

Termen:      01.11.2023         

Răspunde:  Conducerea societății contractante

6. Urmărirea îndeplinirii prevederilor contractului de deszăpezire.

Termen:      Toată perioada de valabilitate a contractului

Răspunde:  Direcţia Tehnică şi Lucrări Publice – Serviciul Lucrări Publice


Programul de măsuri stabilite de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile naţionale din județul Brăila în sezonul rece 2023-2024.

  1. Pregătirea bazelor de deszăpezire şi a punctelor de sprijin.

Termen:      01.11.2023

Răspund:    Şeful S.D.N. Brăila, şefii de districte

  • Punerea în ordine a drumurilor pentru intrarea în iarnă.

Termen:      30.11.2023

Răspund:    Şeful S.D.N. Brăila, şefii de districte

  • Instruirea personalului care participă la activitatea de iarnă (pentru terţi).

Termen:      La data prezentării personalului care participă la deszăpezire

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

  • Organizarea reţelei de coordonare operativă şi informare.

Termen:      15.11.2023

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

  • Aprovizionarea bazelor cu carburanți pentru 14 zile de funcționare.

Termen:      20.10.2023

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

  • Aprovizionarea cu materiale chimice antiaglomerante, după cum urmează:

Termen:      01.11.2023 (35 % din cantitate)

01.12.2023 (50 % din cantitate)

31.12.2023 (75 % din cantitate)

Funcție de condițiile meteo și stocuri (100 % din cantitate)

Răspunde:  Şeful S.D.N. Brăila

  • Montarea panourilor parazăpezi.

Termen:      01.12.2023 și în funcţie de eliberarea terenurilor de culturi/realizarea lucrărilor agricole de primăvară

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

  • Asigurarea bazelor de deszăpezire cu utilajele închiriate necesare menţinerii drumurilor naţionale în stare de funcţionare în condiţii de iarnă.

Termen:      01.11.2023 (pentru terți, după semnarea contractului subsecvent, termenul poate fi modificat în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice)

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

  • Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră pe timpul iernii.

Termen:      15.11.2023

Răspunde:  Conducerea S.D.N. Brăila

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry