Stațiile de reîncărcare, pentru autoturismele electrice, vor fi amplasate în Parcul Monument!

  • Proiectul este finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

Consiliul Local Municipal Brăila a aprobat încă din noiembrie 2019 o hotărâre privind realizarea a două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Brăila, a documentației tehnico-economice faza I, a indicatorilor tehnico-economici, precum și depunerea acestuia în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ. 

Municipiul Brăila a achiziționat și urmează a se monta două stații de reîncărcare formate din două puncte de reîncărcare/alimentare din rețeaua publică de distribuție. Un punct permite încărcarea multistandard în curent continuu, la o putere  ≥50kW iar celălalt punct permite încărcarea în curent alternativ la o putere ≥22kW, a vehiculelor electrice.

Amplasarea celor două stații urmează să fie realizată în Parcul Monument, pe Aleea Parcului, în vecinătatea bazinului de înot, oferind astfel posibilitatea încărcării a patru autovehicule electrice.

Contractul de furnizare a fost semnat în data de 10.08.2022 cu SC EVGO GREEN MOTION SRL, în baza căruia a fost elaborată și documentația necesară obținerii autorizației de construire.

Proiectul a fost votat în Consiliul Local Municipal în noiembrie 2019. Partea de cofinanțare care este suportată din bugetul local al municipiului Brăila este de 42.222,22 lei.