ULTIMA ORĂ! Aeroclub teritorial în Ianca! Pregătire și perfecționare a tinerilor pentru practicarea sporturilor aeronautice!

Înființarea unui aeroclub teritorial în județul Brăila, va desăvârși procesul de extindere la nivelul întregului teritoriu național a activităților derulate de Aeroclubul României, contribuind la îndeplinirea scopului acestei instituții publice, respectiv de pregătire și perfecționare a tinerilor pentru practicarea sporturilor aeronautice.

Președintele Consiliului Județean spune că a făcut toate demersurile necesare pentru a trece aeroportul de la Ianca în patrimoniul public al statului, pentru a clarifica partea de patrimoniu public al județului Brăila, așa cum cerea Ministerul de Finanțe, însă Ministerul Apărării nu a dorit să renunțe la acest obiectiv. Între timp, Aeroclubul Român a găsit o întrebuințare pentru aeroportul din Ianca.

Astăzi, în ședința de Guvern va fi aprobată o notă în care, domnul prim-ministru Nicolae Ciucă va fi de acord cu trecerea aeroportului Ianca, către Ministerul Transporturilor prin Aeroclubul Român, astfel încât acolo să se desfășoare activități de examene, pilotaj pentru copii și adulți. Am încercat atâția ani să-i dăm o utilitate și iată că am găsit o soluție bună și de viitor.

Am scăpat de o parte din cheltuielile Consiliului Județean, dar asta nu înseamnă cu nu vom fi alături de Aeroclubul Român, de a da o mână de ajutor pe partea de infrastructură, și de a impulsiona activitatea, astfel încât să devină o activitatea atractivă, atât pentru Brăila cât și pentru Galați,

a declarat președintele Consiliului Județean, Iulian Chiriac.

Pe masa premierului Ciucă a stat astăzi ”Aprobarea transmiterii unei cereri către Consiliul Județean Brăila în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor imobile din domeniul public al județului Brăila în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Aeroclubului României”.

Aeroclubul României este instituție publică finanțată din venituri proprii şi subvenții acordate de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea și funcționarea Aeroclubului României, ca unitate de pregătire și perfecționare a personalului aeronautic civil, precum și structură sportivă de performanță cu profil aeronautic, cu drepturile și atribuțiile ce decurg din lege.

Cu o tradiție de peste 100 de ani și cu 15 locații active de zbor, având în dotare peste 200 de aeronave și mai mult de 150 de parașute, Aeroclubul României școlarizează anual, gratuit, aproximativ 2500 de tineri.

În componența Aeroclubului României intră 15 aerocluburi teritoriale, ca subunități fără personalitate juridică, cu sedii şi terenuri de zbor situate în localitățile Arad, Baia Mare, Brașov – Ghimbav, Brașov – Sânpetru, București – Clinceni, Caransebeș, Cluj, Craiova, Deva, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș.

Toate terenurile de zbor aferente aerocluburilor teritoriale sunt în administrarea Aeroclubului României și fac parte din domeniul public al statului, fiind înscrise ca atare în Anexa 16 la 2 Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

După cum se observă din harta de mai jos, zona de sud-est a României nu poate fi deservită în prezent de Aeroclubul României.

Prin adresa nr. 19329/17.12.2021, Aeroclubul României a solicitat sprijin pentru identificarea unor suprafețe de teren pe raza județului Brăila unde ar putea fi operaționalizat un aeroclub teritorial.

În urma corespondenței cu Consiliul Județean Brăila au fost identificate o serie de imobile constând din terenuri și construcții, pistă decolare-aterizare și bretelele aferente, precum și platformele de staționare aeronave care fac parte din complexul Aeroport Ianca, fost „Cazarma 906”, situat în jud. Brăila, Oraș Ianca, imobile aflate în prezent în domeniul public al județului Brăila și care ar putea fi transferate în domeniul public al statului în vederea dării în administrarea Aeroclubului României, pentru înființarea unui aeroclub teritorial.

La acest moment întregul complex Aeroport Ianca, fost „Cazarma 906”, este nefuncțional și nefolosit, iar terenul, construcțiile aferente, precum și pista de decolare-aterizare și bretelele aferente pot ajunge într-o stare avansată de degradare.

În conformitate cu dispozițiile art. 293 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

  • trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judeţean…;
  • cererea de mai sus se aprobă prin notă înaintată Guvernului de către autoritatea/instituţia publică interesată, care cuprinde justificarea temeinică a uzului sau interesului public naţional.

Uzul/interesul public național aferent acestui transfer este justificat după cum urmează:

  • înființarea unui aeroclub teritorial în județul Brăila, va desăvârși procesul de extindere la nivelul întregului teritoriu național a activităților derulate de Aeroclubul României, contribuind la îndeplinirea scopului acestei instituții publice, respectiv de pregătire și perfecționare a tinerilor pentru practicarea sporturilor aeronautice ;
  • restabilirea funcționalității și destinației imobilelor aferente Aeroportului Ianca, fost „Cazarma 906”, constând din hangare, pistă de decolare-aterizare, platformă staționare aeronave, la adevărata lor utilitate, va reprezenta și un suport pentru dezvoltarea aviației generale din România, prin punerea la dispoziția tuturor operatorilor de aviație generală a unui nou aerodrom public.
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry