Următorii pași în ”Sistemul de management intergrat al deșeurilor”! Consilierii au votat depunerea spre finanțare a proiectului!

Consilierii județeni au votat depunerea spre finanțare a proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru completarea și dezvoltarea Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”. Proiectul este finanțat prin POIM 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor.

Astfel, consilierii au  aprobat și contribuția beneficiarului – UAT Județul Brăila – în cuantum de 144.000 lei(2%).

Consiliul Județean Brăila va asigura resursele financiare necesare pentru implementarea optimă și finalizarea proiectului în condițiile acordării finanțării nerambursabile, pe durata derulării proiectului.

Bugetul estimat acestui proiect este de 7.200.000 lei cu TVA și cuprinde:

 • Studiu de fezabilitate
 • Analiză cost-beneficiu
 • Strategia/Planul de achiziții
 • Analiza instituțională
 • Evaluarea impactului asupra mediului
 • Cererea de finanțare
 • Documentații de atribuire pentry contractele de servicii, lucrări și furnizare
 • Sprijin pentru beneficiar pe parcursul procesului de atribuie a contractelor

La nivel național, proiectul reprezintă unul din angajamentele pe care România le-a făcut în fața Comisiei Europene, de a depune toate eforturile în domeniul protecției mediului și de modernizarea gestionării deșeurilor.

Brăila a beneficiat încă din 2013 de un Sistem de management integrat al deșeurilor. Prin finanțare POIM 2014-2020 au fost făcute următoarele investiții:

 • Achiziționarea de echipamente pentru colectarea separată a deșeurilor menajere, a deșeurilor stradale etc.
 • Stația de transfer de la Însurăței
 • Stațiile de sortare deșeuri reciclabile Vădeni și Ianca
 • Stația de tratare mecano-biologică Vădeni
 • Închiderea depozitului neconform de la Ianca
 • Construire depozit deșeuri conform în Ianca
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry