AJFP Brăila reaminteşte contribuabililor categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila reaminteşte contribuabililor că prin OUG 41/2022 a fost instituit Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit Sistemul RO e-Transport.

Sistemul RO e-Transport reprezintă ansamblul de principii, reguli şi aplicaţii informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul naţional, care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT ( codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relaţii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat;).

Transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat se definește ca fiind  transportul rutier la nivel naţional al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt următoarele:

1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv;

2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv;

3. Băuturi, lichide alcoolice şi oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv;

4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 si 2517;

5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv;

6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv si la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv;

7. Încălţăminte, ghetre si articole similare; pârti ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv;

8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214.

Sunt exceptate produsele accizabile care circulă în regim suspensiv de accize potrivit titlului VIII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin utilizarea aplicației EMCS pentru emiterea documentului administrativ electronic e-DA.

Reiterăm că începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1)  din OUG 41/2022 sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.

Utilizatorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din OUG 41/2022 sunt următorii: 

a) destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b) beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c) furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d) depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

În cazul în care sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât şi alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii au obligaţia să declare în Sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate, iar codul UIT sau codurile UIT însoţesc documentul de transport aferent acestora.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry