Apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 Braila

Apeluri de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020 Braila

 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020, a organizat seminarul de informare cu privire la  apelurile de proiecte lansate in cadrul POR 2014-2020, respectiv:

–              Axa prioritara 13: ” Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania”;

–              Axa prioritara 5: „Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural” – proiecte nefinalizate;

–              Axa prioritara 6: „Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala” – proiecte nefinalizate;

Axa prioritara 13: ” Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 9B, Obiectivul specific 13.1 ”Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania

Se adreseaza oraselor si municipiilor sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet, din regiunea Sud-Est. In judetul Braila pot depune proiecte orasele Faurei, Insuratei si Ianca.

De asemenea, pot fi finantate proiecte care  vizeaza construirea/extinderea/modernizarea/ reabilitarea infrastructurii publice urbane, respectiv:

 1. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice din limitele administrative ale UAT oras/municipiu, indiferent de categoria functionala – drum national, drum judetean, strada urbana, drum comunal, drum vicinal, asupra caruia solicitantul detine un drept real si avizul administratorului drumului, daca este cazul, conform legii, precum si a pistelor/ traseelor/ pentru biciclete si/ sau pietonale. De asemenea, pot fi construite/extinse/modernizate/reabilitate toate elementele componente ale acestor drumuri publice: parte carosabila, piste pentru biciclete, trasee pietonale (trotuare), poduri/pasaje, pasarele, marcaje, semaforizare, treceri de pietoni, aliniamente de arbori, canalizatii tehnice pentru retele etc.
 2. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea zonelor pietonale, inclusiv prin transformarea unor strazi urbane in zone pietonale.
 3. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea parcurilor, scuaruri, gradinilor publice, alte zone cu spatii verzi, inclusiv construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea facilitati sportive si recreationale de mici dimensiuni (terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii etc), pergole, alei, etc, reabilitarea monumentelor de for public (statui);
 4. Facilitati sportive si recreationale de mici dimensiuni (de ex. terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii etc), care nu sunt situate in parcuri;
 5. Construirea/extinderea/modernizarea/reabilitarea sistemelor de supraveghere video si modernizarea/reabilitarea dotarea dispeceratului, inclusiv prin schimbarea folosintei initiale a cladirii;
 6. Extinderea/modernizarea/reabilitarea retelelor aferente serviciilor de utilitati publice (doar iluminat public, alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala) din cadrul corpului spatiilor publice urbane ce fac obiectul proiectului sau pentru deservirea unor zone cu populatie defavorizata si care sunt slab deservite de serviciile de utilitati publice de mai sus sau pentru deservirea cladirilor din categoria A de mai sus (in afara amplasamentului acestora).

Finantari pot solicita si parteneriate dintre orasele si municipiile sub 100.000 de locuitori, cu exceptia municipiilor resedinta de judet, din regiunea Sud-Est, cu UAT judetul si/sau cu institutii publice cu personalitate juridica din subordinea UAT oras/municipiu/judet, acreditate ca furnizori de servicii sociale si/sau cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale.

 

Axa prioritara 5 – Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural

Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural

Solicitantii eligibili in cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

–      Unitati administrativ-teritoriale;

–      Autoritati ale administratiei publice centrale;

–      Institutii publice finantate conform Legii 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare,  care nu au ca obiectiv obtinerea de profit si sunt infiintate prin lege;

–      Parteneriate intre aceste entitati.

Specificul proiectelor ce pot fi depuse in cadrul prezentelor apeluri de proiecte:

–         Prioritatea de investitii finanteaza restaurarea, protectia, conservarea si valorificarea durabila a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural national (indiferent de localizare, urban sau rural) si patrimoniu cultural local din mediul urban.

–         Se vor finanta proiecte nefinalizate care  presupun realizarea unuia sau mai multor elemente fizice sau componente sau articole sau activitati si care la data depunerii cererii de finantare nu are finalizat integral cel putin unul dintre acestea. Locul de implementare al proiectului trebuie situat pe un amplasament distinct delimitat.

–         Vor avea prioritate la finantare acele obiective de patrimoniu localizate in teritorii conectate la cresterea economica, a caror restaurare va contribui in mod direct la cresterea competitivitatii arealului in care sunt localizate.

 

Axa prioritara 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala

Prioritatea de investitii 6.1 –Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

 

Solicitantii eligibili in cadrul acestor apeluri de proiecte pot fi:

–         Unitate administrativ-teritoriala (definita prin Legea 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare): Judet;

– Unitati administrativ-teritoriale in parteneriat:

–         judet(e) – municipiu(i)/ oras(e)/ comuna(e);

–         judet-judet (doua sau mai multe).

Criterii specifice de eligibilitate: 

 • Pentru a fi eligibil un proiect in cadrul prezentului apel trebuie ca cel putin contractul de lucrari  sa fie semnat pana la data depunerii cererii de finantare.
 • Contractul de lucrari poate sa fie semnat si inainte de data de 01.01.2014, iar cheltuielile vor fi incadrate in categoria celor eligibile doar daca angajarea si plata cheltuielilor a fost /este efectuata in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare.
 • Nu sunt eligibile proiectele care au fost incheiate in mod fizic pana la momentul depunerii cererii de finantare sau care au fost implementate integral pana la momentul depunerii cererii de finantare.

Pot fi depuse cereri de finantare doar pentru proiecte (obiectiv de investitii) care se afla in urmatoarele stadii de maturitate a documentatiilor/lucrarilor:

 • Proiect (Obiectiv de investitii) pentru care se solicita finantarea prin prezentul apel, format dintr-un singur obiect de investitii pentru care gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrari semnat/maxim lucrari incepute, lucrari care nu au fost incheiate in mod fizic pana la momentul depunerii cererii de finantare. Nu sunt eligibile obiectivele de investitii formate dintr-un singur obiect de investitii care a fost finalizat sau implementat integral pana la momentul depunerii cererii de finantare;
 • Proiect (Obiectiv de investitii) pentru care se solicita finantarea prin prezentul apel format din doua sau mai multe obiecte de investitii, iar obligatoriu pentru unul din obiectele de investitii gradul de maturitate al proiectului este minim la stadiul de contract de lucrari semnat la momentul depunerii cererii de finantare; pentru restul obiectelor de investitii din cadrul proiectului (obiectivului de investitii) se poate accepta stadiul minim al documentatiei tehnico-economice la nivel de SF/DALI/PT.

Observatie: in cazul contractelor de tip servicii proiectare si executie, se va depune dovada receptiei proiectului tehnic, iar ordinul de incepere a lucrarilor trebuie sa fie dat la momentul depunerii cererii de finantare.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry