Modificări privind IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERII care intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie

În virtutea rolului activ al organului fiscal, aducem la cunoștința contribuabililor faptul că în Monitorul Oficial al României nr. 977/27.10.2023 a fost publicată Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, care modifică Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Măsurile fiscale modificatoare ale Codului fiscal, cu privire la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ce intră în vigoare din 01.01.2024, se referă la:

• Modificarea art. 51 alin. (1) din Codul fiscal în sensul introducerii unor cote de impozitare diferențiate, astfel:

  1. 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;
  2. 3%, pentru microîntreprinderile care:
  3. realizează venituri peste 60.000 euro; sau
  4. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209      – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629     – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile cu personalitate juridică care nu sunt entități transparente fiscal, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

• La art. 51 din Codul fiscal se introduc trei noi alineate, alin. (41)-(43), cu privire la aplicabilitatea cotelor de 1% și 3% în timpul anului fiscal:

(4¹) În cazul în care, în cursul anului fiscal, veniturile realizate de o microîntreprindere depășesc nivelul de 60.000 euro sau microîntreprinderea începe să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. b), respectiv 3%.

(4²) În situația în care, în cursul anului fiscal, o microîntreprindere nu mai desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 și veniturile nu depășesc nivelul de 60.000 euro, începând cu trimestrul în care se înregistrează astfel de situații, este aplicabilă cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), respectiv 1%.

(43)În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. 2 obțin venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, cota de impozitare de 3% se aplică și pentru veniturile din aceste alte activități.”

  • Se modifică art. 52 alin. (5) din Codul fiscal în sensul că limita fiscală nou introdusă (60.000 euro) prevăzută la art. 51 alin. (1), (41) și (4²) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.
  • Se modifică art. 54 din Codul fiscal în sensul că pentru încadrarea în condiția privind nivelul veniturilor nou introdusă (60.000 euro), prevăzută la art. 51 alin. (1),(41) și (4²) se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53 din Codul fiscal.
  • Se introduce la art. 55 din Codul fiscal alin. (5) care reglementează faptul că microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 47 sau ca urmare a exercitării opțiunii comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor. (Cadrul legal anterior reprezentat de art. 55 alin. (4) făcea referire doar la anul 2023.)

Pentru consultarea noutăților legislative puteți accesa site-ul www.anaf.ro, secțiunea Asistență contribuabili/ Legislație/ Buletin informativ fiscal.

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry