Programul unităților Trezoreriei Statului la finalul anului 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce la cunoștința contribuabililor programul calendaristic pentru efectuarea operațiunilor în numerar și prin virament prin unitățile Trezoreriei Statului,conform prevederilor Anexei 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 5.389/2023:

I. Operațiuni în numerar

Nr.Denumirea operaţiunilorData limită pentru efectuarea operațiunilor
1Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statuluipână la 27 decembrie 2023
2Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale din perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 20243 ianuarie 2024
3Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publicepână la 29 decembrie 2023, ora 1000
4Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a eventualelor venituri încasate în numerar de către instituţiile publice în data de 29 decembrie 20233 ianuarie 2024
5Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerarpână la 29 decembrie 2023, ora 1000
6Restituiri de sume în numerar către contribuabilipână la 27 decembrie 2023

II. Operațiuni prin virament

1Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plățipână la 27 decembrie 2023
2Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți de la titlurile de cheltuieli bugetare 56 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 ”Proiecte cu finanțare din sumnele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR” si 61 ”Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, inclusiv a documentelor de plată prin care se dispun plăți din sumele încasate de la aceste titluri de cheltuieli bugetarepână la 29 decembrie 2023, ora 1000
3Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți interne, intrajudetene și interjudețene reprezentând operațiuni de achitare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, regularizare cu bugetele din care au fost încasate sume, operațiuni de virare în conturile instituțiilor publice ierarhic superioare, etc.La termenele prevăzute în normele metodologice, în funcție de natura operațiunilor. Pentru operațiunile cu termen 29 decembrie 2023, ora limită este 1000
4Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți aferente datoriei publice localepână la 29 decembrie 2023, ora 1000
5Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plățipână la 29 decembrie 2023, ora 1000
Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry