RER nu este singura societate care a întâmpinat probleme în comuna Cireșu! În 2021, CONPET se ruga de primar să-i lase să schimbe conducta de țiței!

În 2021, compania CONPET SA semnala faptul că, în ciuda numeroaselor adrese, UAT Cireșu nu le dă voie să facă lucrările de modernizare și mentenanță la conducta de țiței, care trece prin comună.

Reprezentanții CONPET SA au întreprins multiple demersuri în formă scrisă, telefonic sau cu prezentarea fizică a acestora, la sediul Primăriei Cireșu, în vederea validării planurilor de formalității teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu. Toate fără rezultat!

Corespondența din 2021 între CONPET și UAT Cireșu:

”Referitor la demersurile întreprinse de Departamentul Dezvoltare Mentenanță – Serviciul Avize/ Acorduri din cadrul CONPET SA în vederea obținerii acordului Primăriei Cireșu privind accesul în teren și folosința temporară a terenului aflat pe raza localității Cireșu, precum și pentru executarea lucrărilor de construcții pe teren aferente obiectivului “Înlocuire conductă de țiței Ø 85/8 “+Ø 65/8” Oprișenești-Cireșu (nr. inv. 121268 P/117974) țiței țară, pe tronsonul Lacul Sărat (vecinătatea loc. Batogu, Jud. Brăila) – subtraversare DJ 203 R (Cireșu – Batogu) diametrul Ø 85/8 “, în lungime de aproximativ 3,5 km”, vă informăm că:

– pentru execuția acestor lucrări, CONPET S.A. Ploiești împreună cu Proiectantul lucrării SNIF Proiect S.A. Târgoviște, au depus în data de 25.05.2021 planurile de formalități teren și au solicitat Primăriei Cireșu validarea lor. Deși reprezentanții CONPET SA au întreprins multiple demersuri (în formă scrisă, telefonic sau cu prezentarea fizică a acestora la sediul Primăriei Cireșu) în vederea validării planurilor de formalității teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu și a altor proprietari de teren din comuna Cireșu, respectiv, urgentarea parcurgerii etapelor procedurale existente la nivelul UAT-ului, nici până la această dată nu am primit vreun răspuns din partea Primăriei Cireșu, ca entitate responsabilă.

– prin adresa nr. 20236/17.06.2021 am revenit cu solicitarea de validare a planurilor de formalității teren și acordului pentru acces în teren.

– ulterior, CONPET S.A. Ploiești împreună cu Proiectantul lucrării SNIF Proiect S.A. Târgoviște, au depus, în data de 13.07.2021, (nr. înregistrare 4371) planurile de formalități teren și au solicitat Primăriei Cireșu validarea lor, fiind necesare la documentația pentru despăgubirea proprietarilor de teren și pentru obținerea Autorizației de Construire, pentru obiectivul de investiții susmenționat.

prin adresa nr. 24233/16.07.2021 am transmis un memoriu Primăriei Cireșu (în atenția domnului Primar Popa Radu) privind caracterul urgent al executării lucrărilor de investiţii aferente Sistemul Naţional de Transport al Țițeiului, având în vedere starea tehnică a conductei și riscurile reale de apariţie a unui accident tehnic (avarie) în această zonă, cu implicaţii majore asupra factorilor de mediu, echilibrului ecologic şi nu numai.

– prin adresa nr. 31130/09.09.2021 am revenit la solicitările anterioare, menționând totodată faptul că valabilitatea avizelor și acordurilor obținute în vederea emiterii Autorizației de construire, conform Certificatului de Urbanism nr. 136/27.08.2020, încetează în cursul următoarelor luni, generând consumuri suplimentare de timp și bani sau imposibilitatea reînnoirii acestora.

– apreciind ca esenţială urgentarea executării lucrărilor de investiţii aferente Sistemul Naţional de Transport al Țițeiului, cu volume însemnate de lucrări şi termene scurte de execuţie, în vederea accelerării implementării proiectelor de investiții, prin adresa nr. 30835/07.09.2021 ne-am adresat Consiliului Județean Brăila, în calitate de autoritate a administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale şi orăşenești pentru a ne sprijini în demersurile de validare a planurilor de formalități teren și acordului pentru acces pe terenurile aflate în proprietatea Primăriei Cireșu și a altor proprietari de teren din comuna Cireșu, urgentarea parcurgerii etapelor procedurale existente la nivelul Primăriei Cireșu.

Niciunul dintre aceste demersuri nu a fost soluționat până la această dată”,

se arată în comunicatul transmis de CONPET SA.

Pericolul la care erau expuși locutorii comunei Cireșu a fost detronat de ”frumusețea satului”

Primarul, Popa Radu, este la al cincilea mandat în fruntea comunei Cireșu, și este tatăl deputatului Popa Alexandru, președinte al PNL Brăila. La acel moment, primarul spunea că locuitorii comunei nu ar fi de acord ca societatea să execute lucrări pe proprietățile private.

Primarul a susținut că și-a arătat disponibilitatea pentru ca aceste demersuri, ale companiei CONPET SA, să fie realizate, însă UAT-ul pe care îl conduce nu poate da avize pentru proprietățile private din comună, pe teritoriul cărora trece conducta de țiței.

”Vă spun că unii locuitori ai comunei nu privesc cu ochi buni această companie, pentru că au mai venit, i-au lăsat să sape, și au lăsat dezastru în urma lor. Terenul fertil nu a mai fost pus la loc, avem șanțuri pe care le-au lăsat neastupate de zece ani. Oamenii sunt reticenți să-i primească pe proprietățile lor”, spunea Popa Radu în 2021.